Luka Runjić Luka Runjić

Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Katedra za teoriju konstrukcija


Zgrada-kat, ured: B 1, B 1 Building-floor, office: B 1, B 1

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 333, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 333

Local: 333

E-mail: luka.runjic@gradst.hr