Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Ante Mihanović Ante Mihanović, Ph.D.

Redoviti profesor, trajno zvanje

Full Professor, Tenure

Katedra za teoriju konstrukcija


Department of Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 106 Building-floor, office: B-1, B 106

Telefon: 021/303-357

Phone: +385 21 303 357

Lokalni broj: 357

Local: 357

E-mail: ante.mihanovic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=30725 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=30725 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Građevna statika I (pr)
  • Građevna statika II (pr)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo (pr)
  • Nelinearna građevna statika (pr)
  • Dinamički modeli potresnog inženjerstva (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Građevinska fizika (pr)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Odabrana poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva (pr)
  • Odabrana poglavlja stabilnosti konstrukcija (pr)

Ostalo