Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Robert Plejić Robert Plejić, Ph.D.

Izvanredni profesor

Associate professor

Katedra za teoriju i povijest arhitekture i umjetnosti


Department of Theory and History of Architecture and Art


Zgrada-kat, ured: C-3, C 304 Building-floor, office: C-3, C 304

Telefon: 021/303-403

Phone: +385 21 303 403

Lokalni broj: 403

Local: 403

E-mail: robert.plejic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

  • Povijest arhitekture i umjetnosti 2
  • Povijest urbane forme

Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

  • Teorija arhitekture

Ostalo