Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Dunja Babić Dunja Babić, Ph.D.

Poslijedoktorandica

Senior Assistant

Katedra za teoriju i povijest arhitekture i umjetnosti


Department of Theory and History of Architecture and Art


Zgrada-kat, ured: A-3, A 301 Building-floor, office: A-3, A 301

Telefon: 021/303-316

Phone: +385 21 303 316

Lokalni broj: 316

Local: 316

E-mail: dunja.babic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
  • Povijest arhitekture i umjetnosti 1
  • Povijest arhitekture i umjetnosti 2
  • Povijest arhitekture i umjetnosti 3
  • Povijest arhitekture i umjetnosti 4