Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Toni Livak Toni Livak

Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Katedra za teoriju konstrukcija/Katedra za privrednu hidrotehniku


Zgrada-kat, ured: , Building-floor, office: ,

, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.