Novosti

Konferencija PREMA NOVOM NASLIJEĐU

18.10.2019

Udruga za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze iz Zagreba u okviru suradničkog projekta Kolektivna domena kulturnog sjećanja (CDCM) organizira u Splitu četverodnevni s tematikom zaštite modernizma druge polovice 20. stoljeća.

Više...

Erasmus+ - Natječaj za mobilnost osoblja - 2.krug

18.10.2019

Sveučilište u Splitu raspisuje 2.krug Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ ,Suradnja s partnerskim zemljama,Ključna aktivnost 1 (KA107). Više informacija o natječaju i prijavi na natječaj možete vidjeti ovdje.

Više...

Erasmus+ mobilnost osoblja - rang lista rujan 2019.

15.10.2019

Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa za ak.god. 2019/2020. možete preuzeti ovdje.

Više...

Posjet predstavnika FGAG-a gradonačelniku Splita

10.10.2019

U srijedu 09.listopada gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara primio je dekana Fakulteta izv.prof.dr.sc. Nikšu Jajca i prodekana za znanost,inovacije i međunarodne odnose izv.prof.dr.sc. Nenu Torića te delegaciju Sveučilišta u Firenzi u sastavu prof. Stefano Bertocci, prof. Michelangelo Pivetta i dr. Marco Ricciarini.

Više...

Najava konferencije STIM-REI projekta

02.10.2019

Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju - Integracija Mediteranske regije (STIM) u okviru provedbe projekta STIM-REI (Research,Education,Innovation; KK.01.1.1.01.0003), organizira prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju, Research Workshop "Interdisciplinary Endeavour in Technology at Nanoscale, Water and Environment" koja će se održati na MedILS-u od 09. do 11.listopada 2019.godine.

Više...

Rang lista ERASMUS+ studijski boravak u ljetnom semestru ak.god. 2019/20 – 3.krug

30.09.2019

Odluku o rang listi kandidata za studijski boravak u okviru ERASMUS+ programa u ljetnom semestru akad.god. 2019/2020. možete preuzeti ovdje.

Više...

Erasmus+ - Natječaj za mobilnost osoblja

18.09.2019

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2019. Više informacija o natječaju i prijavi na natječaj možete vidjeti ovdje.

Više...

ESN Split

12.09.2019

Splitski ogranak volonterske organizacije Erasmus Student Network (ESN) u potrazi je za novim članovima, a dobrodošli su studenti, mladi entuzijasti i svi željni novog znanja i iskustva! Prijavnicu za nove članove možete ispuniti ovdje, a zatim je poslati na mail hr@esnsplit.com.
 

Više...

Info dan - Erasmus+ studijski boravak

04.09.2019

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan povodom Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus+ studija u programskim zemljama. Info dan će se održati u četvrtak, 05.rujna 2019.,u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice, R. Boškovića 31.

Više...

Natječaj za Erasmus+ mobilnost - 3.krug

03.09.2019

Sveučilište u Splitu je objavilo 3. krug Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. Rok za prijavu je 13.rujna 2019. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Rang lista kandidata - Natječaj Erasmus+

08.07.2019

Odluku o rang listi kandidata za studijski boravak u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru ak.god. 2019/2020. možete preuzeti ovdje.

Više...

Predavanje - Prof. Ahsan Kareem

17.06.2019

Razred za tehničke znanosti HAZU i Hrvatsko društvo za mehaniku Vas pozivaju na predavanje koje će održati Prof. Ahsan Kareem, University of Notre Dame, Indiana, USA u utorak, 2. srpnja 2019. u 11:00 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb. Više informacija o događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Produžetak 2.kruga Natječaja za mobilnost KA107

12.06.2019

Sveučilište u Splitu dana 19. ožujka 2019. raspisalo 2. krug Natječaja za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI-Izrael, Technion Institute of Technology. Više o produžetku natječaja možete vidjeti ovdje.

Više...

InSight misija na Mars: izazovi i dostignuća

10.06.2019

Gostujuće predavanje dr.sc. Davor Mance sa Instituta za Geofiziku pri ETH Zurich održati će u utorak, 18. lipnja 2019. godine u 12.15h u učionici A301 na FESB-u u Splitu. Više informacija o događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

“Outstanding Visiting Student Scholarship”

30.05.2019

“Outstanding Visiting Student Scholarship” stipendija nagrađuje strane magistre i doktorske studente koji su došli u Northwestern Polytechnical University u trajanju od najmanje tri mjeseca,te postigli odličan akademski uspjeh. Više informacija možete pronaći ovdje.

Više...

Početak Projekta AdSWiM

28.05.2019

Projekt „Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora“ skraćenog naziva AdSWiM počeo je u siječnju 2019. godine. Općeniti cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela te ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. 

Više...

Natječaj za mobilnost u svrhu studija - Erasmus+

27.05.2019

Sveučilište u Splitu je objavilo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za mobilnost - Erasmus+

21.05.2019

Sveučilište u Splitu je objavilo Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u Natječajnoj godini 2019. Rok za podnošenje prijava je 14.lipnja 2019. Više o natječaju možete vidjeti ovdje. 

Više...

Natječaj za mobilnost osoblja - 4.krug

20.05.2019

Sveučilište u Splitu dana 17. svibnja 2019. raspisalo je Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI- The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at Wingate Institute, Izrael. Više o natječaju možete vidjeti ovdje. 

Više...

Natječaj za mobilnost IPA-Crna Gora - Produžetak

16.05.2019

Produžuje se Natječaj za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ KA107 programa - omotnica IPA - Crna Gora koji je objavljen 16. siječnja 2019. na službenoj stranici Sveučilišta u Splitu. Novi rok prijave je 10. lipnja 2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

TCA seminar - Tallinn, Estonija 04.-07.rujna 2019.

16.05.2019

U organizaciji estonske nacionalne Erasmus+ agencije objavljen je natječaj za međunarodni međusektorski TCA seminar pod nazivom Enhancing Digital Competences in Education and Training koji će se održati u Tallinnu, u Estoniji,  od 4. do 7. rujna 2019. godine. Detaljnije informacije o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Seminar 22.-26.srpnja 2019. Politechnika Lubelska

08.05.2019

Sveučilište u Lublinu - Poljska, Politechnika Lubelska poziva studente arhitekture da se prijave za sudjelovanje na seminaru koji će se održati od 22.-26.srpnja 2019. Rok prijave je do 20.svibnja. Više informacija o događaju možete vidjeti ovdje. 

Više...

Predavanje - Dr. Nora Straehle

30.04.2019

Pozivamo sve studente Sveučilišta u Splitu na predavanja Što EU čini za nas, svakodnevno? te Karijera u EU institucijama, koju će održati Dr. Nora Straehle iz Europske komisije, Glavna uprava za tržišno natjecanje, u petak, 10. svibnja 2019., u Multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice.

Više...

Odluka o natječaju za mobilnost - Erasmus+

15.04.2019

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. - četvrti krug, objavljenog 13. ožujka 2019., povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Posjeta studenata geodezije iz INSA instituta u Francuskoj

05.04.2019

U sklopu studijskog putovanja, studenti 4. godine studija geodezije iz INSA instituta, Strasbourg, Francuska, posjetit će Sveučilište u Splitu i FGAG u petak 5. travnja 2019. godine.

Više...

Predavanje - prof. Lola Gámez, University of Granada

02.04.2019

Pozivamo sve zainteresirane studente i djelatnike na predavanje profesorice Lole Gámez koje će se održati u srijedu 03.travnja 2019. u 12:00, učionica A1 na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u okviru 6. Erasmus+ Staff Week-a koji se organizira na Sveučilištu u Splitu.

Više...

Odluka o natječaju za Erasmus+ mobilnost studenata

02.04.2019

Na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2019./2020., donosi se rang lista kandidata koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Erasmus+ Info dan stručne prakse - FGAG

29.03.2019

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Erasmus+ info dan stručne prakse povodom Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse ak.god. 2018./2019. Info dan će se održati u petak, 05.travnja 2019.,u 12 sati u učionici A1 na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Više...

Odluka o natječaju za Erasmus+ 3.krug

29.03.2019

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. - treći krug, povjerenstvo donosi odluku o odabiru kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Odluka o natječaju za mobilnost - Erasmus+ 3.krug

11.03.2019

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. - treći krug, objavljenog 04. veljače 2019., povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Natječaj za mobilnost četvrti krug - Erasmus+

07.03.2019

Sveučilište u Splitu objavljuje četvrti krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Rok za prijavu je do 27.03.2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Odluka o natječaju za mobilnost - Erasmus+ 2. krug

25.02.2019

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. -drugi krug (K103), donosi se odluka koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Natječaj za mobilnost treći krug - Erasmus+

05.02.2019

Sveučilište u Splitu objavljuje treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Odluka o rang listi - Erasmus+ drugi krug

28.01.2019

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. -drugi krug, objavljenog 07. siječnja 2019., povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Produžetak natječaja za mobilnost - Izrael

23.01.2019

Sveučilište u Splitu dana 18. siječnja 2019. raspisalo je natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI-Izrael. Novi rok prijave: 15.05.2019. Više o produžetku natječaja možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za mobilnost studenata - Izrael

16.01.2019

Sveučilište u Splitu dana 16. siječnja 2019. raspisalo je natječaj za studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI-Izrael. Rok za prijavu je 15.2.2019.

Više...

Produžetak natječaja za mobilnost studenata

16.01.2019

Sveučilište u Splitu dana 16. siječnja 2019. raspisalo je natječaj za studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica IPA-Crna Gora. Više o produžetku natječaja možete vidjeti ovdje.

Više...

Info dan - Erasmus+ studijski boravak

11.01.2019

Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u akademskoj godini 2019./2020., ovim putem Vas pozivamo na Erasmus+ info dan koji će se održati u četvrtak, 17. siječnja u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice.

Više...

Produžetak natječaja - mobilnost studenata

11.01.2019

Sveučilište u Splitu je dana 10. siječnja objavilo natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2019./2020. Više o produžetku natječaja možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za mobilnost drugi krug - Erasmus+

08.01.2019

Sveučilište u Splitu objavljuje drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Odluka o natječaju za mobilnost - Erasmus+

20.12.2018

Sveučilište u Splitu objavljuje Odluku o natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru ak.god. 2018/19. Više informacija možete vidjeti ovdje.

Više...

Oduka o rang listi - Erasmus+

30.11.2018

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019., objavljenog 26. listopada 2018., povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Mobilnost osoblja - Valencia Erasmus Week

19.11.2018

Sveučilište u Splitu dana 14.11.2018. raspisuje Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)– omotnica IPA- Crna Gora. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje. Obavještavaju se djelatnici o održavanju Valencia Erasmus Week na Facultat d’Economia, Universitat de València, koji će se održati 4–8 ožujka 2019. Više informacija o ovom događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

30.10.2018

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Program stipendiranja studenata tehničkih znanosti

26.10.2018

Program stipendiranja Uz Dalekovod studiram – pravu karijeru biram! namijenjen je studentima 3., 4. i 5. godine fakulteta tehničkih znanosti koji zadovoljavaju uvjete prijave, a spremni su nakon studija karijeru nastaviti s radom u međunarodnoj kompaniji koja spremno dočekuje izazove sutrašnjice. Više informacija o samom natječaju i prijavi na natječaj možete vidjeti ovdje.

Više...

Internacionalna konferencija arhitekture Oktobarh

26.10.2018

Oktobarhska konferencija održati će se ovog vikenda (27. i 28.10.) u amfiteatru zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a posjetitelji će imati prilike upoznati se s kako domaćim tako i arhitektonskim biroima iz cijelog svijeta. Ulaz je slobodan. Više informacija o samom događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Stipendije Švicarske Konfederacije

17.10.2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Internship Programme of German Business 2019

10.10.2018

Ukoliko ste zainteresirani da sljedećeg ljeta odete na stručnu praksu u Njemačku i tamo provedete 3 do 6 mjeseci, prezentacija Programa stipendija njemačkog gospodarstva i njemačke vlade će se održati u utorak 16.10.2018. godine s početkom u 14:00 u velikoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu (sjeverni toranj, 2.kat).

Više...

Tim Svjetske banke posjetio FGAG

04.10.2018

Tim Svjetske banke, predvođen Elisabettom Capannelli, voditeljicom Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju posjetio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Više...

Treći krug Natječaja za Erasmus+

02.10.2018

Rang listu za treći krug Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. možete preuzeti ovdje. Više o natječaju koji je objavljen na stranicama Sveučilišta u Splitu možete vidjeti ovdje.

Više...

Otvorene stipendije za studiranje u Australiji

28.09.2018

Are you a Croatian student or professional wanting to further develop your knowledge and expertise in Australia? Applications for Australia's 2019 Endeavour Leadership Program are now open! For more information about the program and the application process, click here.

Više...

Erasmus+ Info dan

14.09.2018

Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu u suradnji s Klubom mladih Split organizira Info dan za sve zainteresirane studente. Više informacija o događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Mobilnost osoblja - Info dan - Erasmus+

04.09.2018

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Više informacija o natječaju i upute za prijavu možete vidjeti ovdje. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane studente. Više informacija o ovom događaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Erasmus+ mobilnost studenata

30.08.2018

Sveučilište u Splitu objavljuje treći krug Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Više informacija o natječaju i upute za prijavu možete vidjeti ovdje. Raspisan je i Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata ,stručna praksa u akademskoj godini 2018./2019. Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Obavijest o stipendijama i natječajima za studente

21.06.2018

Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o trenutno dostupnim stipendijama i natječajima za studente.

Više...

Predavanje prof. Iana Burgessa

18.05.2018

Prof. Ian Burgess sa Sveučilišta u Sheffieldu će održati predavanje u ponedjeljak, 21. 05. 2018. u učionici A4 FGAG-a s početkom u 10:15 sati.

Više...

Predavanje prof. Norikazu Shimizu

18.05.2018

Predavanje prof. Norikazu Shimizu sa Sveučilišta u Yamaguchi, Japan, Zavod za građevinarstvo i okolišno inženjerstvo, održati će se 21. 05. 2018. u 12:00 sati u Vijećnici FGAG-a.

Više...

Kako do DAAD stipendije?

16.05.2018

Informativno predavanje "Kako do DAAD stipendije?" održat će se 17. svibnja 2018. s početkom u 17:30 sati u multifunkcionalnoj dvorani sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice u Splitu na adresi Ruđera Boškovića 31. , 2. kat lijevo. Više o predavanju možete vidjeti ovdje.

Više...

Posljednji rok za prijavu za državne stipendije

27.04.2018

U ponedjeljak 30.04.2018. je posljednji rok za prijavu za državne stipendije koje studentima nudi Republika Italija. Natječaj s informacijima o državnim stipendijama možete preuzeti ovdje. 

Više...

Rezultati rangiranja studentskih prijava - drugi krug

25.04.2018

Tablicu sa rezultatima rangiranja studentskih prijava na drugom krugu Natječaja za Erasmus+ studij u akademskoj godini 2018./19. možete preuzeti ovdje.

Više...

50 godina Splita 3 - Ulice, kvartovi, stanovnici

17.04.2018

Manifestacija 50 godina Splita 3 - Ulice, kvartovi, stanovnici započinje danas u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac u 19:00h. Održati će se na nekoliko lokacija u Splitu od 17.travnja do 29. lipnja. Veselimo se Vašem dolasku.

Više...

Oduka o rang listi - Erasmus+

12.04.2018

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u zimskom semestru akademske godine 2018./2019., objavljenog 12.03.2018., povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja koju možete preuzeti ovdje. 

Više...

Erasmus+ natječaj za mobilnost

29.03.2018

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je objavljen Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija u ak.god. 2018./2019. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Erasmus+ mobilnost studenata - rang lista

21.03.2018

Rang listu s kandidatima na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2018./2019. koji je objavljen 10. siječnja 2018. godine možete preuzeti ovdje.

Više...

Erasmus+ - Natječaj za mobilnost osoblja

12.03.2018

Na službenim stranicama Sveučilišta u Splitu objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za Erasmus+ KA107

09.03.2018

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da se produžuje Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studija između programskih i partnerskih država Erasmus+ (KA107) – omotnica IPA- Mostar, Sarajevo. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

FGAG u međunarodnom istraživačkom projektu CAMP-sUmp

09.03.2018

U međunarodnom istraživačkom projektu CAMP-sUmp za Sveučilište u Splitu sudjeluje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Više...

Erasmus+ - odluka o rang listi kandidata

05.03.2018

Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

Više...

Izložba međunarodne studentske radionice "Solin - grad na moru"

02.03.2018

U sklopu projekta sub>urban.Reinventing the fringe, programa URBACT III, u provedbi kojega FGAG pruža stručnu podršku Gradu Solinu, pozivamo Vas na završno događanje u sklopu kojeg će biti predstavljeni rezultati studentske radionice "Solin - grad na moru".

Više...

Erasmus+ Staff Training Week 2018

20.02.2018

Sveučilište u Splitu, Ured za projekte i transfer tehnologije, organizira Erasmus+ Staff Training Week pod nazivom „Web Support in managing European projects“ od 4. do 8. lipnja 2018.

Više...

Stipendija i mogućnost studiranja u Francuskoj

09.02.2018

U ponedjeljak, 19. veljače 2018. u 16 sati u prostorima hrvatsko-franscuske udruge u Marmontovoj 3, Jasna Bas iz francuskog veleposlanstva održati će predstavljanje stipendija francuske vlade i mogućnosti studiranja u Francuskoj.

Više...

Erasmus+ dan u Info zoni

07.02.2018

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu u suradnji s Info zonom i Gradom Splitom organizira Erasmu+ Info dan za sve zainteresirane studente u ponedjeljak, 12.2.2018. u 19 sati u prostorijama Info zone, Jerina 1.

Više...

Natječaj za mobilnost osoblja - Erasmus+

05.02.2018

Na službenoj stranici Sveučilišta u Splitu objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Rezultati natječaja za Erasmus+ KA107

02.02.2018

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ KA107, povjerenstvo donosi odluku o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog osoblja koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Erasmus+ Info dan

15.01.2018

Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u akademskoj godini 2018./2019. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane studente Sveučilišta.

Više...

Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata

11.01.2018

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. Rok za prijavu natječaja je 28. veljače 2018. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Erasmus+ - odluka o rang listi kandidata

29.11.2017

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+  2017./2018.,  objavljenog 06.studenog 2017., povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi odluku o rang listi kandidata koju možete preuzeti ovdje.

Više...

Natječaj za freemover mobilnosti - CEEPUS

16.11.2017

Ovim putem Vas obavještavamo kako je otvoren natječaj za „freemover“ mobilnosti u CEEPUS-u, za mobilnosti u ljetnom semestru tekuće akademske godine, s krajnjim rokom do 30. studenog.

Više...

Kako do Erasmus+ stručne prakse?

14.11.2017

ESN Split u suradnji s IRO UNIST organizira predavanje o Erasmus+ stručnoj praksi. Na predavanju će se govoriti o svim prednostima odlaska na stručnu praksu u inozemstvu. Više informacija o tome možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za Erasmus+

08.11.2017

Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja možete vidjeti ovdje, a odluku o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj za dodjelu stručne prakse u inozemstvu

08.11.2017

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE CROATIA raspisuje Natječaj za dodjelu stručne prekse u inozemstvu. Natječaj je otvoren od petka 27. listopada 2017. do petka 24. studenog 2017. uključivo.

Više...

Sudjelovanje na konferenciji u Salzburgu

31.10.2017

U organizaciji Katedre za geotehniku FGAG-a i Austrijskog društva za geomehaniku ÖGG, osmu godinu zaredom studenti diplomskog studija građevinarstva gostuju na međunarodnoj konferenciji u Salzburgu.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost studenata

17.10.2017

Produžuje se natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ (KA107) – omotnica DCI Azija - Koreja za ljetni semestar akademske 2017./18. Novi rok prijave je 5.11.2017. Više o produženom natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja

16.10.2017

Produžuje se natječaj za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ KA107 - omotnica industrijalizirane Amerike, SAD, The Pennsylvania State University. Novi rok prijave je 5. 11. 2017. Više o produženom natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak

12.10.2017

U tablici koju možete preuzeti ovdje dani su rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak u akademskoj godini 2017./18. – ljetni semestar.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost studenata

02.10.2017

Produžuje se Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ (KA107) – omotnica DCI Azija - Koreja kojeg je Sveučilište u Splitu objavilo 1. rujna 2017. Novi rok prijave: 16. 10. 2017.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja

11.09.2017

Objavljen je natječaj za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ KA107 -omotnica Industrijalizirane Amerike,SAD,The Pennsylvania State University. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost studenata

05.09.2017

Objavljen je natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2017./18. sa rokom prijave do 25. rujna 2017. Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Više...

Natječaj Erasmus+ za mobilnost studenata

04.09.2017

Objavljen je natječaj za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa (KA107) – DCI Azija - Koreja za ljetni semestar akademske 2017./18.

Više...

FGAG u međunarodnom istraživačkom projektu CAMP-sUmp

13.07.2017

U međunarodnom istraživačkom projektu CAMP-sUmp za Sveučilište u Splitu sudjeluje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Više...

BestSDI Ljetna škola 2017

03.07.2017

U tjednu od 3.07. do 7.07. 2017. godine na FGAG-u Sveučilišta u Splitu, održat će se BESTSDI ljetna škola u okviru projekta Western Balkans Academic Education Evolution and Professionals Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures BESTSDI.

Više...

Poziv na Geomehanički kolokvij u Salzburgu

30.06.2017

Poštovani studenti diplomskog studija građevinarstva, u nastavku je poziv Katedre za Geotehniku za sudjelovanje na Geomehaničkom kolokviju u Salzburgu.

Više...

Posjet kolega sa Sveučilišta u Arizoni

19.06.2017

U subotu, 10. lipnja, 2017. g. posjetile su nas kolege sa Sveučilišta u Arizoni.

Više...

Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

02.06.2017

Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak.god. 2017/18.

Više...

Natječaj za Erasmus + stručnu praksu

01.06.2017

Natječaj za Erasmus + stručnu praksu u ak.god. 2017/18.

Više...

DAAD stipendija - predavanje prof. Larisse Holz

31.05.2017

U ponedjeljak, 5. lipnja 2017. s početkom u 12 sati održat će se informativno predavanje prof. Larisse Holz na temu "Kako do DAAD stipendije?".

Više...

Erasmus Mundus projekt SUNBEAM

31.05.2017

Otvoren je 3. poziv za mobilnost u okviru Erasmus Mundus projekta SUNBEAM-a.

Više...

Predavanje Jean-Louis Paillet

30.05.2017

Predavanje francuskog arhitekte Jean-Louis Paillet održat će se dana 2. lipnja u 12 sati u prostoru "ALLIANCE FRANCAISE DE SPLIT", Marmontova 3, Split.

Više...

Predavanje prof.dr.sc. Violete Mirčevske

26.05.2017

Predavanje prof.dr.sc. Violete Mirčevske o djelatnostima Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju u Skopju, održat će se 30. svibnja 2017. u 12:00 sati u vijećnici FGAG-a.

Više...

Predavanje profesora Iana W. Burgessa

18.05.2017

Predavanje profesora Iana W. Burgessa održat će se u ponedjeljak, 22.05.2017. u učionici A4 s početkom u 10:15 sati.

Više...

Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak

26.04.2017

Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak u akademskoj godini 2017./18.

Više...

Radionica „Little Croatia“

20.04.2017

Međunarodna studentska radionica „Little Croatia“ održala se u Krakowu od 26.-31. ožujka pod pokroviteljstvom konzula Republike Hrvatske u Krakowu, gosp. Pawela Włodarczyka.

Više...

Odluka o odabiru kandidata - Erasmus+

07.04.2017

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2016./2017.

Više...

Natječaj za mobilnost u svrhu studija - Erasmus+

27.03.2017

Natječaj za mobilnost u svrhu studija - Erasmus+ u ak.god. 2017./18.

Više...

Natječaj za mobilnost osoblja - Erasmus+

22.03.2017

Natječaj za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja - Erasmus+ za ljetni semestar 2016/17.

Više...

Odluka o odabiru kandidata - Erasmus+

20.03.2017

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) - omotnica Beograd, Mostar

Više...

Obavijest o mogućnosti dolaznih prijava - CEEPUS

02.03.2017

Obavijest o otvaranju mogućnosti dolaznih prijava za Mađarsku unutar i izvan odabranih CEEPUS mreža za tekući semestar, s krajnjim rokom do 30.3.2017.

Više...

Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak

23.02.2017

Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak - ak. god. 2017./18.

Više...

Novi natječaj u okviru Erasmus+ programa

15.02.2017

Obavijest o raspisivanju novog natječaja u okviru Erasmus+ programa

Više...

Natječaj - Erasmus+

28.10.2016

Sveučilište u Splitu objavilo je natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za ljetni semestar u ak. god. 2016./17.

Više...

Rangiranje studentskih prijava - Erasmus+

28.10.2016

Objavljeni su rezultati natječaja za studentske prijave na Natječaj za Erasmus+ studij u ljetnom semestru ak. god. 2016./17.

Više...

Poziv na predavanje prof. Haruo Nishimoto

13.09.2016

Pozivamo vas na predavanje prof. Haruo Nishimoto, koje će se održati u utorak 20.9.2016 u 10:00 sati u Vijećnici FGAG-a.

Više...

Poziv na predavanje Assist. prof. Václav David, Ph.D.

13.09.2016

Pozivamo Vas na predavanje Assist. prof. Václav David, Ph.D. koje će se održati  u četvrtak 15.09.2016.g. u 12:00 sati u Vijećnici FGAG-a.

Više...

Mobilnost osoblja i studenata u okviru EM programa

22.12.2015

Koordinator Erasmus Mundus projekta SUNBEAM, Sveučilište u Anconi, objavio je 2. krug natječaja za mobilnost studenata i osoblja u okviru Erasmus Mundus programa.

Više...

Mobilnost studenata i osoblja u okviru EM programa

16.12.2015

Koordinator Erasmus Mundus projekta GreenTechWB, Sveučilište u Vigu, objavio je 2. krug natječaja za mobilnost studenata i osoblja.

Više...

Mobilnost kroz projekt Erasmus Mundus AESOP+

04.09.2015

Otvoren je Natječaj za mobilnost u okviru projekta Erasmus Mundus AESOP+ u sklopu kojega je kandidatima iz EU omogućen odlazak na studij (ili dio studija) na Sveučilišta u Južnoj Africi.

Više...

Predavanje - prof. Lorenzo Pignatti

06.07.2015

U utorak, 7. srpnja 2015. u 10,00 sati, u Vijećnici FGAG-a u Splitu, prof. Lorenzo Pignatti održat će predavanje pod naslovom „Adriatic Identities".

Više...

Poziv na međunarodnu Tempus radionicu

29.05.2015

Pozivamo studente i studentice Diplomskog studija Arhitekture FGAG-a na sudjelovanje na međunarodnoj Tempus radionici Boundaries and Borders koja će se ovog puta održati u Splitu na FGAG-u od 29. kolovoza do 12. rujna 2015. godine.

Više...

Mobilnost studenata

12.05.2015

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2015./16. 

Više...

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

12.05.2015

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru akademske godine 2015./2016.

Više...

Predavanje: prof. Angelo di Tommaso

22.04.2015

U ponedjeljak, 27. travnja 2015. u 12.00 sati, u Vijećnici FGAG-a, prof. Angelo di Tommaso održat će predavanje pod naslovom "Structural Preservation of Masonry Historical Constructions Using Composite Material Technique".

Više...

Unosi za listopad 2014

IAESTE - Stručna praksa u inozemstvu

01.10.2014 Studentska organizacija IAESTE organizira natječaj za dodjelu stručne prakse u inozemstvu za akademsku godinu 2014/2015. Natječaj je otvoren od 20. listopada do 20. studenog 2014. Pozivaju se svi zainteresirani na sastanke koji se održavaju svake srijede u 20 sati u učionici A112. Pitanja se mogu uputiti i preko maila iaeste.lo.st@gmail.com ili preko Facebook profila IAESTE Split. Prijava se može obaviti na stranici: http://www.iaeste.hr/natjecaj/ Više...