Hidrologija


Predavanja: prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić

Vježbe: dr. sc. Ana Kadić

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

 

Predavanja iz predmeta Hidrologija (Prof.dr.sc. Ognjen Bonacci):


Predavanja iz predmeta Hidrologija (prof.dr.sc. Vesna Denić-Jukić):


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati komponente bilance voda na slivu
  • Razlikovati i primjenjivati različite metode određivanja srednjih oborina na slivu
  • Razlikovati komponente hidrograma otjecanja
  • Primijeniti metodu jediničnog hidrograma
  • Analizirati krivulju protoka
  • Odrediti male i velike vode primjenom krivulja raspodjele.