Katedra za privrednu hidrotehniku


Članovi katedre:

Vanjska suradnja:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Hidrotehničke građevine
Luke i pomorske građevine

 
VI.
VI.
30+30
30+30
5,0
5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Hidrotehničke građevine
Luke i pomorske građevine
Obalno inženjerstvo
Integralno upravljanje vodnim resursima
Iskorištenje vodnih snaga
Modeliranje toka i pronosa u podzemlju
Primjena stohastičkih metoda
I.
I.


III.
III.
III.


II.
II.


 
30+15
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Procesi disperzije u vodnim resursima
Teorija procjene rizika u ekologiji
Uvod u inženjersko numeričko modeliranje
6,0
6,0
6,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Pomorske građevine i luke   II. 30+0 2,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Pomorske građevine V.   30+30 6,0