Katedra za zgradarstvo


Članovi katedre:


Vanjska suradnja:

  • dr. sc. Višnja Kukoč, docentica
  • dr. sc. Jelena Zanchi, viša predavačica
  • Branislav Trifunović, predavač

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Elementi visokogradnje   IV. 30+30 5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Prometnice i prostor 6,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Elementi zgrada 1
Elementi zgrada 2
Elementi zgrada 3
Elementi zgrada 4
Instalacije
Fizika zgrade
Moderna arhitektura
I.

III.

V.
V.
 

II.

IV.


VI.
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
15+15
60+0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
Sveučilišni  diplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Hrvatska arhitektura XX. stoljeća   II. 30+0 2,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Elementi zgrada I
Elementi zgrada II
Projektiranje zgrada
I.

 

II.
VI.
30+30
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0