Diplomski studio 2


Predavanja: Doc. Toma Plejić, doc. Saša Begović

Vježbe: Asist. Jakša Kalajžić, asist. Bruna Kovačević

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati tipološke transformacije prirodnog i izgrađenog okoliša
  • identificirati utjecaj i značenje javnog prostora i javnih građevina za društveni, prostorni i vremenski kontekst
  • planirati očuvanje i dijalog s pejzažom/okolišem 
  • integrirati funkcionalne građevinske i tehnološke složenosti u procesu projektiranja javnih građevina
  • isprojektirati idejni projekt složenog javnog objekta