Zidane konstrukcije


Predavanja: prof .dr. sc. Jure Radnić, izv .prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Vježbe: izv. prof. dr .sc. Boris Trogrlić, dr. sc. Marija Smilović, dr. sc. Nikola Grgić, dr. sc. Goran Baloević, Marina Sunara, Ante Buzov 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

  • Proračunati konstrukciju zidane građevine
  • Osmisliti koncept konstrukcije zidane građevine otporne na djelovanje potresa
  • Konstruirati detalje zidanih konstrukcija
  • Projektirati međukatne zidane konstrukcije
  • Primijeniti propise i norme za proračun zidanih konstrukcija.