Zbrinjavanje komunalnog tekućeg i krutog otpada


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Margeta

Vježbe: prof. dr. sc. Jure Margeta

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

Nastavni materijali

  • Zbrinjavanje komunalnog tekućeg i ktutog otpada - pitanja (DOCX datoteka)


Kompetencije koje se stječu

Slušanjem i polaganjem ovog predmeta student će savladati osnovna teorijska i praktična znanja vezana uz planiranje, projektiranje, upravljanje i održavanje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, te sustavom za prikupljanje, transport i zbrinjavanje komunalnog krutog otpada.