Javna nabava

Supply of CTD-DO probe / Nabava CTD -DO sonde

Broj nabave
Datum objave: 04.07.2018.
Rok dostave: 17.07.2018.
Status nabave

Dokumentaciju o nabavi CTD-DO sonde, odluku o odabiru i zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda možete preuzeti na sljedećim poveznicama: