Geotehničke građevine


Nije moguće odabrati u ak. god. 2019./20.

Predavanja: -

Vježbe: -
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

U prilogu su zapisi s predavanja i zadaci s vježbi za izborni kolegij "Geotehničke građevine", diplomski studij Građevinarstvo, ak. god. 2011./12.

 


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati opterećenja koja djeluju na geotehničku građevinu.
  • Modelirati odnos tlo-građevina-okolina.
  • Projektirati nasute građevine.
  • Projektirati potporne zidove.
  • Projektirati zagatne stjenke.
  • Projektirati građevine od ojačanog tla.
  • Projektirati složene zaštite građevnih jama uključujući odvodnju.
  • Vršiti nadzor nad izvedbom složenih geotehničkih građevina.