Dr. sc. Davor Bojanić Davor Bojanić, Ph.D.

Docent

Assistant professor

Katedra za hidromehaniku i hidrauliku


Department of Hydromechanics and Hydraulics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 405 Building-floor, office: B-4, B 405

Telefon: 021/303-324

Phone: +385 21 303 324

Lokalni broj: 324

Local: 324

E-mail: davor.bojanic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=139585 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=139585 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidromehanika (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidraulika (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Osnove vodogradnje (pr/vj)
  • Tuneli i podzemne građevine (pr/vj)

Ostalo