Dr. sc. Ivo Andrić Ivo Andrić, Ph.D.

Izvanredni profesor

Associate Professor

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 205 Building-floor, office: B-2, B 205

Telefon: 021/303-412

Phone: +385 21 303 412

Lokalni broj: 412

Local: 412

E-mail: ivo.andric@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301561 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301561 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Inženjerska hidrologija (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)