Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Milka Urlić Milka Urlić

Stručna suradnica za studentske poslove

Professional Associate

Zgrada-kat, ured: A-prizemlje, A PR 09 Building-floor, office: A-prizemlje, A PR 09

Telefon: 021/303-303

Phone: +385 21 303 303

Lokalni broj: 303

Local: 303

E-mail: milka.urlic@gradst.hr