Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Stipe Rađa Stipe Rađa

Laborant

Laboratory Technician

Laboratorij


Laboratory


Zgrada-kat, ured: B, B PR 06 Building-floor, office: B, B PR 06

Telefon: 021/303-386, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 386, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 386

Local: 386

E-mail: stipe.rada@gradst.hr