Dr. sc. Vesna Denić-Jukić Vesna Denić-Jukić, Ph.D.

Redovita profesorica, trajno zvanje

Full Professor with tenure

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 202 Building-floor, office: B-2, B 202

Telefon: 021/303-404

Phone: +385 21 303 404

Lokalni broj: 404

Local: 404

E-mail: vesna.denic-jukic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=196750 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=196750 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (pr)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Inženjerska hidrologija (pr)
  • Navodnjavanje i odvodnjavanje (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (pr)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrološko modeliranje u kršu (pr)