Dr. sc. Sandra Juradin Sandra Juradin, Ph.D.

Redovita profesorica u trajnom izboru

Full Professor with Tenure

Katedra za građevinske materijale


Department of Materials


Zgrada-kat, ured: B-4, B 406 Building-floor, office: B-4, B 406

Telefon: 021/303-339

Phone: +385 21 303 339

Lokalni broj: 339

Local: 339

E-mail: sandra.juradin@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=203911 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=203911 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Građevinski materijali I (pr/vj)
  • Građevinski materijali II (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Građevinski materijali II (pr/vj)
  • Trajnost konstrukcija (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Građevinski materijali (pr/vj)