Dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj Nives Ostojić-Škomrlj, Ph.D.

Redovita profesorica

Full Professor

Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja


Construction Management and Economics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 401 Building-floor, office: B-4, B 401

Telefon: 021/303-326

Phone: +385 21 303 326

Lokalni broj: 326

Local: 326

E-mail: nives.ostojic@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

CV_Nives_Ostojic-Skomrlj_EN


Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/11421

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/11421

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Organizacija građenja (pr/vj)
  • Proizvodnja u građevinarstvu (pr)
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Organizacija građenja I (pr)
  • Organizacija građenja II (pr)
Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam:
  • Planiranje i organizacija građenja (pr/vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

CV_Nives_Ostojic-Skomrlj_HR