Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Mr. sc. Slobodan Pavasović Slobodan Pavasović, M.Phil.

Viši predavač

Senior Lecturer

Katedra za matematiku i fiziku


Department of Mathematics and Physics


Zgrada-kat, ured: A-2, A 201 Building-floor, office: A-2, A 201

Telefon: 021/303-383, Fax: 021/465-117

Phone: +385 21 303 383, Fax: +385 21 465-117

Lokalni broj: 383

Local: 383

E-mail: slobodan.pavasovic@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

CV_Slobodan_Pavasovic_EN
 

Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/12053

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/12053

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Vjerojatnost i statistika (vj)
  • Osnove programiranja (pr/vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura:i urbanizam
  • Matematika 1 (pr/vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika:
  • Osnove statistike (vj)
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Matematika (pr/vj)
Konzultacije:

elektroničkim putem, svakoga dana posredstvom Teams platforme ili elektroničke pošte;

uživo, svakoga radnog dana uz prethodnu najavu elektroničkim putem.

Ostalo

CV_Slobodan_Pavasovic_HR