Mr. sc. Slobodan Pavasović Slobodan Pavasović, M.Phil.

Viši predavač

Senior Lecturer

Katedra za matematiku i fiziku


Department of Mathematics and Physics


Zgrada-kat, ured: A-2, A 201 Building-floor, office: A-2, A 201

Telefon: 021/303-383, Fax: 021/465-117

Phone: +385 21 303 383, Fax: +385 21 465-117

Lokalni broj: 383

Local: 383

E-mail: slobodan.pavasovic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=156764 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=156764 

Nastavna djelatnost

Predddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Vjerojatnost i statistika (vj)
  • Primijenjena matematika (vj)
  • Osnove programiranja (pr/vj)
Predddiplomski sveučilišni studij Arhitektura:i urbanizam
  • Matematika 1 (pr/vj)
Predddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika:
  • Osnove statistike (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Primijenjena matematika (vj)
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo:
  • Matematika (pr/vj)