Dr. sc. Neda Lovričević Neda Lovričević, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za geometriju


Department of Geometry


Zgrada-kat, ured: A-1, A 104 Building-floor, office: A-1, A 104

Telefon: 021/303-415

Phone: +385 21 303 415

Lokalni broj: 415

Local: 415

E-mail: neda.lovricevic@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

CV_Neda_Lovricevic_EN


Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/24339

Školovanje

  • 2003. diplomirala na Matematičkom odjelu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu na dva studijska profila: dipl. ing. mat. i prof. mat. i inf. (Diplomski rad: "Perturbacije svojstvenih vrijednosti matrica")
  • 2012. doktorirala na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu s temom: "Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa i primjene."

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/24339

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • Nacrtna geometrija
  • Primijenjena geometrija
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • Nacrtna geometrija
Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam
  • Osnove projiciranja 1
  • Osnove projiciranja 2
Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika
  • Računalna geometrija
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

CV_Neda_Lovricevic_HR