Dr. sc. Jelena Sedlar Jelena Sedlar, Ph.D.

Redovita profesorica

Full Professor

Katedra za matematiku i fiziku


Department of Mathematics and Physics


Zgrada-kat, ured: A-1, A 102 Building-floor, office: A-1, A 102

Telefon: 021/303-315

Phone: +385 21 303 315

Lokalni broj: 315

Local: 315

E-mail: jelena.sedlar@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

Znanstveni interes: teorija grafova, matematička kemija, kompleksne mreže

Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244896

Google Scholar profil: https://scholar.google.hr/citations?user=XFdDzRMAAAAJ

ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Sedlar

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Matematika I (pr)
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika:
  • Analitička geometrija i linearna algebra (pr)
  • Diferencijalna geometrija (pr)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam:
  • Matematika II (pr/vj)