Dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović Slavica Ivelić Bradanović, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za matematiku i fiziku


Department of Mathematics and Physics


Zgrada-kat, ured: A-2, A 204 Building-floor, office: A-2, A 204

Telefon: 021/303-414

Phone: +385 21 303 414

Lokalni broj: 414

Local: 414

E-mail: slavica.ivelic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265526 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265526 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Matematika I (vj)
  • Matematika II (vj)
  • Primijenjena matematika (pr/vj)
  • Vjerojatnost i statistika (pr)
  • Osnove statistike (pr)