Dr. sc. Morena Galešić Divić Morena Galešić Divić

Docentica

Assistant Professor

Katedra za privrednu hidrotehniku


Department of Hydrotechnical Engineering


Zgrada-kat, ured: B, B 207 Building-floor, office: B, B 207

Telefon: 021/303-407

Phone: +385 21 303 407

Lokalni broj: 407

Local: 407

E-mail: morena.galesic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334321 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334321 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Luke i pomorske građevine (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Luke i pomorske građevine (vj)
  • Obalno inženjerstvo (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Pomorske građevine (vj)