Saša Randić Saša Randić

Izvanredni profesor

Associate professor

Katedra za arhitektonsko projektiranje


Department of Architectural Design


Zgrada-kat, ured: B-3, B 303 Building-floor, office: B-3, B 303

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 333, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 333

Local: 333

E-mail: sasa.randic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam
  • Diplomski studio 3
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.