Publikacije / Publications

        

Betonske ploče i ljuske : numerički model za statičku, dinamičku i vremenski ovisnu analizu

Autor: Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan
Nakladnik: Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu ; Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
Godina izdanja: 2004.
Cijena: --- EUR / kn
Nakladnik:
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split
 
Sunakladnik:
Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Josip Dvornik
prof. dr. sc. Krešimir Herman
prof. dr. sc. Vicko Šimić
 
Urednik:
prof. dr. sc. Slobodan Šestanović
 
Tehnička obrada:
autori
 
Lektor:
Urica Kapov, prof.
 
Tisak:
Tiskara "Poljica" d.o.o., Dugi Rat, Dučki put 10
 
Naklada:
400 primjeraka  
 
ISBN 953-6116-28-6 (Split)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu broj 01-12/8-7-2004. od 21. srpnja 2004. godine ova se knjiga objavljuje kao udžbenik Sveučilišta u Splitu.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.012.4(075.8)
RADNIĆ, Jure
     Betonske ploče i ljuske : numerički model za statičku, dinamičku i vremenski ovisnu analizu / Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2004. - XVI, 164 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
ISBN 953-6116-28-6
===================================
 
Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:
Poglavlje 1
Uvod
1.1. Što je ljuska?
1.2. Razvoj proračuna ljusaka
1.3. Točnost numeričkih analiza
1.4. Specifičnosti proračuna betonskih ljusaka
1.5. Formulacije elemenata ljuske
1.6. Ciljevi i sadržaj knjige
Literatura
Poglavlje 2
Osnove numeričkog modeliranja ploča i ljusaka
2.1. Općenito
2.2. Pojednostavljena trodimenzionalna teorija ploča i ljusaka
2.3. Nedostaci elemenata Mindlin-ove ploče i degeneriranog elementa ljuske
2.4. Usvojena formulacija konačnog elementa ploče i konačnog elementa ljuske
2.5. Statička analiza ploča i ljusaka s elasto-plastičnim modelom materijala
Literatura
Poglavlje 3
Analiza betonskih ljusaka za kratkotrajna statička opterećenja
3.1. Općenito
3.2. Model materijala
3.3. Geometrijska nelinearnost
3.4. Rješenje problema konačnim elementima
3.5. Proračunski program SALJ
3.6. Numerički primjeri
Literatura
Poglavlje 4
Analiza betonskih ljusaka za dugotrajna opterećenja
4.1. Općenito
4.2. Model materijala
4.3. Jednadžbe ravnoteže
4.4. Postupak vremenske analize
4.5. Numerički primjeri
Literatura
Poglavlje 5
Analiza betonskih ljusaka za dinamička opterećenja
5.1. Uvod
5.2. Provedba numeričke analize
5.3. Model materijala za dinamičko opterećenje
5.4. Primjer
Literatura
 
Iz Predgovora knjige:
"Prisutnost armiranobetonskih ploča i ljusaka u praksi je iznimno široka, a potreba njihova što realnijeg numeričkog modeliranja sve učestalija...
... U ovoj su knjizi najprije prikazane osnove numeričkog modeliranja ploča i ljusaka. Opisana su pojednostavljenja trodimenzionalne teorije ploča i ljusaka, te nedostaci elemenata Mindlin-ove ploče i pojednostavljenog elementa ljuske. Prikazana je usvojena formulacija konačnog elementa ploče i ljuske, te naznačene osnove analize s elasto-platičnim modelom materijala.
Potom su izložena tri odvojena numerička modela za nelinearnu analizu armiranobetonskih ploča i ljusaka, i to za:
- statičku analizu,
- dinamičku analizu i
- vremenski ovisnu analizu.
Model za statičku analizu namijenjen je slučajevima s kratkotrajnim mirnim opterećenjem. Model za dinamičku analizu namijenjen je slučajevima s kratkotrajnim dinamičkim opterećenjem (potres, eksplozija, udarno opterećenje i sl.). Model za vremenski ovisnu analizu simulira reološke efekte betona pod dugotrajnim statičkim opterećenjem...
... Knjiga je namijenjena studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija koji žele proširiti znanja iz područja numeričke analize armiranobetonskih ploča i ljusaka. Također je namijenjena i inženjerima koji se u praksi susreću s potrebama numeričkog modeliranja stvarnog ponašanja armiranobetonskih konstrukcija..."
Autori
 
 
(D.E., 17.6.2013.)