Publikacije / Publications

        

Hidroenergetika : energetsko iskorištavanje vodnih resursa

Autor: prof. dr. sc. Petar Stojić
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1995.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn

Urednik:

prof. dr. sc. Jure Margeta, dipl. ing. građ.
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Jure Margeta, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Lektor:
Dina Tomasović, prof.
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 953-6116-03-0
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobreno je odlukom Sveučilišta u Splitu br. 02-113/1-95 od 8.3.1995. 
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 621.22(075.8)
STOJIĆ, Petar
     Hidroenergetika : energetsko iskorištavanje vodnih resursa / Petar Stojić. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1995. - 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 299-301.
ISBN 953-6116-03-0
===================================
 
Sadržaj:
I. Uvod
1. Predgovor
2. Kratki povijesni pregled
3. Energija općenito
4. Oblici energije
5. Energija i biosfera: priroda, okolina i čovjek
6. Energetska kriza, novi izvori energije, štednja i uskladištenje energije
7. Budućnost
8. Električna energija
9. Elektromagnetski sustavi i uloga hidroelektrana
10. Voda i vodni resursi
11. Umjetna jezera
II. Iskorištavanje vodnih snaga
1. Opća problematika iskorištavanja snaga vode
2. Razvoj hidrauličkih strojeva - nekoliko povijesnih podataka
3. Voda, nosilac primarnog oblika energije
4. Podjela snaga vode i katastar vodnih snaga
5. Pad, protjecaj, snaga i energija vodnog toka
6. Snaga, energija i koeficijent korisnog učinka hidroelektrane
7. Osnovne sheme i klasifikacija hidroelektrana
8. Hidroelektrane u nizu
9. Prevođenje voda
10. Hidrološke karakteristike vodotoka i zbirna (sumarna) linija protjecaja
11. Izravnanje protjecaja i energetsko reguliranje protjecaja
12. Akumuliranje voda, energetsko-ekonomske karakteristike 
umjetnih jezera
13. Osnovne gospodarstvene karakteristike hidroelektrana i izbor 
veličine izgradnje
14. Turbine
15. Generatori
16. Oprema hidroelektrana
17. Trofazni prijenos električne energije: energetski transformatori, 
rasklopna postrojenja i prijenosni dalekovodi
18. Pumpno-akumulacijske hidroelektrane, osnovne karakteristike
19. Hidroelektrane s cijevnim agregatima
20. Hidroenergetska postrojenja malih instaliranih snaga
21. Povećanje snage i energije u postojećim hidroelektranama
22. Hidroelektrana Dubrovnik
III. Energija mora
1. More, općenito
2. Energija plime i oseke
3. Energija morskih valova, Posejdonove elektrane
4. Kinetička energija morskih struja
5. Hidro-solarne elektrane
6. Energija termalnih gradijenata mora
7. Energija osmoze
IV. Geotermalni izvori energije
1. Općenito
2. Geotermička energija vruće vode i pare
3. Energija vrućih i suhih stijena
V. Energetski izvori: potrošači i zagađivači vode
1. Termoelektrane na fosilna goriva - TE
2. Nuklearne elektrane, energija fisije - NE
VI. Energetski izvori budućnosti: korisnici vode
1. Termonuklearne elektrane - energija fuzije
2. Solarne elektrane - energija Sunčeva zračenja
VII. Povratak u prošlost
1. Bioenergija, biomasa kao alternativni energetski izvor
VIII. Energetski izvori koji ne koriste vodu
1. Zračne, Eolske elektrane
2. Diesel elektrane
3. Magnetohidrodinamički generatori
4. Elektrokemijski generatori
5. Toplinske pumpe
IX. Mjerne jedinice
X. Bibliografija
 
Iz Predgovora knjige:

" ... Korištenje vode, koju neki znanstvenici zbog njenih osobina smatraju jednom od misterija svijeta, u području energetike postaje sve značajnije i pokriva znatno šire područje od iskorištavanja snaga vode u vodotocima.

Ta činjenica potiče razvoj posebne znanstvene discipline, HIDROENERGETIKE, kao kompleksne znanstvene discipline koja proučava i rješava pitanja korištenja potencijalne i kinetičke energije vode i drugih njenih karakteristika koje se koriste u području pretvorbe energije u iskoristive svrhe.

Hidroenergetika je u osnovi tehnička znanost o vodnoj energiji i metodama njenog dobijanja i iskorištavanja u energetskom sustavu. Kao grana energetike u uskoj vezi je s toplinskom energijom, elektroenergijom i vodoprivredom. Ona se ne može razvijati izvan njih, kao ni oni bez veze s njom. Ona kao znanost uključuje u sebi dva osnovna područja: dobijanje energije i iskorištavanje energije. Prvo područje temelji se na hidrološkim, hidrotehničkim i energetsko-ekonomskim izučavanjima i pokazateljima, a drugo područje daje odgovor na pitanje rada i uloge hidroenergetskih izvora u energetsko-vodoprivrednom kompleksu, optimalizacijom režima rada hidroelektrana i drugih energetskih izvora, energetskog i vodoprivrednom sustava i dipečerskog upravljanja... "

Autor

 

 

 

 

(D.E., 26.6.2013.)