Publikacije / Publications

        

Osnove gospodarenja vodama

Autor: Jure Margeta
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1992.
Cijena: 7,30 EUR / 55,00 kn

Recenzenti:

prof. dr. sc. Ognjen Bonacci
prof. dr. sc. Josip Marušić
prof. dr. sc. Stanislav Tedeschi
 
Lektor:
Ivanka Matijaca
 
Crteži:
Silvana Margeta
Rodanka Dužević
Marija Beroš
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
I. Uvod
1.1. Voda i razvoj
1.2. Voda i njene prirodne karakteristike
II. Osnovne karakteristike vodnih bogatstava
2.1. Značenje vodnih bogatstava
2.2. Globalne količine vode
2.3. Kruženje vode u prirodi
III. Neke karakteristike vodnih bogatstava Hrvatske
3.1. Vodni resursi - osnovne karakteristike
3.2. Vodni bilans
3.3. Korištenje voda i vodoprivredni bilans
3.4. Osnovne karakteristike hidrometeoroloških službi
IV. Bilansiranje vodnih bogatstava slatkih voda i opis njihovih karakteristika
4.1. Opći koncept bilansiranja voda
4.2. Vodna bogatstva slatkih voda
4.3. površinske i podzemne vode
4.4. Veličine sigurne iskoristivosti vodnih resursa
4.5. Bilansiranje vodnih resursa i potreba za vodom
4.6. Minimalne protoke i minimalne razine
4.7. Aktivni i pasivni vodni bilans
4.8. Vjerojatnost zadovoljenja potreba
V. Voda i njena uloga u socioekonomskom sustavu
5.1. Kategorije korištenja voda
5.2. Potrebe i potrošnja vode
5.3. Korištenje vode unutar vodnih resursa
5.4. Korištenje vode izvan vodnih resursa
5.5. Ostale uloge vode u socioekonomskom sustavu
VI. Utjecaj čovjekovih aktivnosti na karakteristike vodnih resursa i zaštita voda
6.1. Okolina i priroda
6.2. Vodoprivreda i ekologija
6.3. Gospodarenje kvalitetom voda
VII. Gospodarenje vodnim bogatstvom ili vodoprivreda
7.1. Koncept gospodarenja vodnim bogatstvom
7.2. Osnovni vodoprivredni problemi i njihovo utvrđivanje
7.3. Planiranje kao osnov uspješnog gospodarenja vodnim bogatstvima
7.4. Primjena sustavne analize u rješavanju problema u vodoprivredi
7.5. Ekonomski aspekti u vodoprivredi
VIII. Planiranje korištenja vodnih bogatstava
8.1. Uvod u osnove planiranja
8.2. Planiranje kao element gospodarenja vodom
8.3. Osnovni principi u planiranju
8.4. Proces planiranja
IX. Poplave i zaštita od poplava
9.1. Opće postavke u planiranju
9.2. Proces planiranja zaštite od poplava
9.3. Prognoziranje poplavnih valova
9.4. Sistem uzbunjivanja od poplava
 
Iz Predgovora knjige:
"... Ovaj udžbenik obrađuje problematiku planiranja i gospodarenja vodama. Namijenjen je studentima Građevinskog fakulteta, kao i stručnjacima koji se bave ovom temom.
... Sadržaj knjige je uglavnom prilagođen gradivu koje se predaje na Građevinskom fakultetu. Međutim, problematika gospodarenja vodama je obrađena znatno šire i detaljnije tako da može korisno poslužiti i stručnjacima u vodoprivredi. Podjednaki značaj je dat zaštiti, korištenju voda i zaštiti od velikih voda... "
Autor
 
 
(D.E., 20.6.2013.)