Publikacije / Publications

        

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić

Autor: Ante Kuzmanić, Vedran Mimica, Sanja Matijević Barčot
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije ; UPI-2M Plus
Godina izdanja: 2018.
Cijena: 26,54 EUR / 200,00 kn

Za nakladnike:
Nikša Jajac, dekan Fakulteta
Tomislav Dolenec, direktor UPI-2M PLUS

Autori tekstova:
Ante Kuzmanić
Vedran Mimica
Sanja Matijević Barčot

Urednici:
Vedran Mimica
Sanja Matijević Barčot

Suradnici na knjizi:
(autori uvodnih eseja)
Denis Kuljiš
Robert Plejić
Saša Randić
Tonči Peović
Andro Krstulović Opara
(intervju)
Jere Kuzmanić

Recenzent:
Darovan Tušek

Lektura/korektura:
Hani Golubovac Ehrenfreund
Ivo Žanić
Dubravka Puljiz

Priprema grafičkih priloga:
Mirjana Radoš

Dizajn:
Rafaela Dražić

Tisak:
Kerschoffset

ISBN 978-953-6116-80-5 (FGAG)
ISBN 978-953-7703-62-2 (UPI-2M PLUS)

============================

CIP - Katalogizacija u publikaciji

N A C I O N A L N A   I   S V E U Č I L I Š N A   
K N J I Ž N I C A   U   Z A G R E B U

UDK 72 Kuzmanić, A.
        72(497.583 Split)
        711.4(497.583 Split)

KUZMANIĆ, Ante

   Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić / [autori
tekstova Ante Kuzmanić, Vedran Mimica,
Sanja Matijević Barčot ; suradnici na knjizi
(autori uvodnih eseja) Denis Kuljiš ... [et al.] ;
fotografije Jadran Babić ... et al.]. - Zagreb :
UPI-2M plus ; Split : Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije, 2018.

Bibliografija. - Kazalo.

ISBN 978-953-6116-80-5 (FGAG)
ISBN 978-953-7703-62-2 (UPI-2M plus)

I. Kuzmanić, Ante II. Urbanizam -- Split III.
Split -- Zgrade i građevine

001012936

============================

Sadržaj:

Zahvale

Predgovor / Vedran Mimica

1. Ča je pusta Londra kontra Splita grada
Uvod / Vedran Mimica
Split je pravi bizantski grad / Denis Kuljiš
Ča je pusta Londra kontra Splita grada / Ante Kuzmanić
Samostan sestara službenica milosrđa, rekonstrukcija i dogradnja, Split / Sanja Matijević Barčot
Nadbiskupsko sjemenište, rekonstrukcija i dogradnja, Split / Sanja Matijević Barčot
Alkarski dvori i Muzej alke, rekonstrukcija i dogradnja, Sinj / Sanja Matijević Barčot
Stambeno‐poslovna zgrada Dražanac, Split / Sanja Matijević Barčot
Gradska četvrt Draga, Šibenik, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot

2. Grad na dvije obale
Uvod / Vedran Mimica
Kreativno u geometriji ... u splitskom urbanizmu 1960‐tih godina / Robert Plejić
Grad na dvije obale / Ante Kuzmanić
Stambeni kompleks za stradalnike Domovinskog rata, Split / Sanja Matijević Barčot
Stambeno‐poslovna zgrada u Spinutu, Split / Sanja Matijević Barčot
Stambeno‐poslovni kompleks uz Poljičku cestu, Split / Sanja Matijević Barčot
Stambeno naselje Kila, Split / Sanja Matijević Barčot
Stambeno‐poslovni kompleks Brodarica, Split, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot

3. Mogućnosti arhitekture u stvaranju kulture
Uvod / Vedran Mimica
Arhitekt javni graditelj / Saša Randić
Mogućnosti arhitekture u stvaranju kulture / Ante Kuzmanić
Osnovna škola, Stobreč / Sanja Matijević Barčot
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić, Nova bila, Bosna i Hercegovina / Sanja Matijević Barčot
Gradsko kupalište Bačvice, Split / Sanja Matijević Barčot
Crkva i pastoralni centar župe Gospe Fatimske, Split, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot

4. Arhitektura infrastrukture
Uvod / Vedran Mimica
Mi gradimo aerodrom, aerodrom gradi nas / Tonči Peović
Arhitektura infrastrukture / Ante Kuzmanić
Zračna Luka, Dubrovnik / Sanja Matijević Barčot
Zračna luka, Zagreb, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot

5. Nedovršeni grad
Uvod / Vedran Mimica
Zapušteni grad budućnosti / Andro Krstulović Opara
Nedovršeni grad / Ante Kuzmanić
Most Split‐Kaštela, urbanistička studija / Sanja Matijević Barčot
Istočna obala gradske luke, Split, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot
Poslovni centar Gruž, Dubrovnik, natječajni rad / Sanja Matijević Barčot
Urbotanscape, Dugi rat, urbanistička studija / Sanja Matijević Barčot

Post Scriptum

Razgovor Jere i Ante Kuzmanića, Split, kolovoz 2018.

ABAK
Indeks radova
Bibliografija
Izložbe i pozvana predavanja
Suradnici na knjizi
Indeks imena
Izvori grafičkih priloga
Summary

 

Iz Predgovora:

... Kuzmanićev osnovni tekstualni korpus knjige otkriva višeslojnost pogleda na fenomene arhitektonske prakse u vremenima socijalne tranzicije u Hrvatskoj i preklapa se s prikazima izgrađenih objekata te natječajnim radovima koji su raspoređeni prema tematskom određenju poglavlja. Za višeslojniji pa onda i konzistentniji prikaz određenih poglavlja u knjizi, korišteni su kratki uvodni eseji nekih od vodećih hrvatskih arhitektonskih, kulturnih i političkih djelatnika koji su upoznali Kuzmanićev rad kroz višegodišnje suradnje s njim na mnogim projektima. Uvodne eseje napisali su Robert Plejić, Saša Randić, Andro Krstulović Opara, Tonči Peović i Denis Kuljiš dok je Jere Kuzmanić u direktnom dijalogu s Antom kritički progovorio o osnovnim odrednicama jednog iznimnog napora koji vjeruje da arhitektura ima važnu ulogu u razvoju naše civilizacije.

Knjiga se sastoji od tematski različitih poglavlja koja ne treba čitati linearno već rizomatski, ako shvaćamo rizom kao prostor mimosmjernih vektora.

Jedan tematski vektor fundamentalno važan za razumijevanje rada arhitekta Kuzmanića je njegova familija. U knjizi se pojavljuje u formi razgovora između sina i mladog arhitekta Jere Kuzmanića s ocem i profesorom Antom, pa onda i u dijelovima teksta koji govore na autobiografski način o preklapanju privatnog i porodičnog te profesionalnog i javnog djelovanja Kuzmanića. Ovdje govorimo o Kuzmanićima, a to su Antin djed, otac, stric i brat, sve poznati splitski građevinari; Darinka, supruga i suradnik na mnogim projektima, sin Jere i kćerka Ana. U splitskom okruženju jako je teško ili možda i nemoguće jasno odijeliti profesionalno od privatnog djelovanja, osobito ako kao arhitekt Kuzmanić nastojite da je vas ljudski angažman, da posudimo ovdje Lefebvreovski termin, usmjeren prema “proizvodnji drugačije socijalne stvarnosti” (Henri Lefebvre, Production of Space. (Oxford, UK; Cambridge, Mass: Blackwell, 1991).

Ante Kuzmanić je “moderni” arhitekt iz Splita i te dvije odrednice, jedna konceptualna a druga geografska, određuju njegovu praksu ...

Vedran Mimica

 

(D.E., 30.3.2021.)