Publikacije / Publications

        

Mehanika I - RASPRODANO

Autor: prof. dr. sc. Željana Nikolić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2009.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn
Urednica:
doc. dr. sc. Vesna Denić-Jukić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Pavao Marović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
prof. dr. sc. Ante Mihanović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Lektorica:
Stela Čular, prof.
 
Dizajn naslovnice:
prof. dr. sc. Ivana Šverko
 
Tisak:
Arak d.o.o., Omiš
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-38-6
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu odlukom broj: 01-1-32/11a-2009 od 3. travnja 2009.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 531(075.8)
NIKOLIĆ, Željana
     Mehanika I / Željana Nikolić. - 1. izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2009. - [XII], 320 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Bibliografija: str. 309. - Predmetno kazalo.
ISBN 978-953-6116-38-6
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod u mehaniku krutih tijela
 1.1. Uvod
 1.2. Osnovni pojmovi i veličine u mehanici
 1.3. Skalari i vektori
 1.4. Osnovni zakoni mehanike
2. Osnovne veličine statike
 2.1. Sila
 2.2. Moment sile
 2.3. Par ili spreg sila
 2.4. Koncentrirani moment
 2.5. Djelovanje sile na opću točku krutoga tijela
 Zadaci
3. Ekvivalentni sustavi sila na kruto tijelo
 3.1. Ekvivalentnost sustava sila
 3.2. Rezultirajuće djelovanje sustava sila
 3.3. Rezultanta sustava sila
 3.4. Ravnoteža sustava sila
 Zadaci
4. Ravnoteža krutih tijela
 4.1. Sile na krutom tijelu
 4.2. Ravnoteža krutoga tijela u ravnini
 4.3. Ravnoteža krutoga tijela u prostoru
 4.4. Ravnoteža sustava krutih tijela u ravnini i prostoru
 Zadaci
5. Težište krutoga tijela
 5.1. Težište tijela
 5.2. Središte mase tijela
 5.3. Težište volumena, plohe i linije
 5.4. Primjena simetrije pri određivanju težišta tijela
 5.5. Primjena izravne integracije pri određivanju težišta
 5.6. Težište složenih tijela
 5.7. Težišta jednostavnijih tijela, likova i linija
 5.8. Pappus-Guldinovi teoremi
 Zadaci
6. Trenje
 6.1. Trenje klizanja
 6.2. Trenje užeta
 Zadaci 
7. Analiza statički određenih linijskih konstrukcija
 7.1. Pojam konstrukcije i statike konstrukcije
 7.2. Unutrašnje sile u presjecima linijskih konstrukcija
 7.3. Rešetkaste konstrukcije u ravnini
 7.4. Rešetkaste konstrukcije u prostoru
 7.5. Gredni nosači u ravnini
 7.6. Gredni nosači u prostoru
 Zadaci
8. Analiza savitljivih linijskih konstrukcija
 8.1. Lančanica
 8.2. Lančani poligon
 Zadaci
9. Virtualni rad i potencijalna energija
 9.1. Kinematika krutog tijela
 9.2. Pojam rada u statici krutih tijela
 9.3. Načelo virtualnog rada
 9.4. Načelo potencijalne energije
 Zadaci
Literatura
Rješenja zadataka
Kazalo pojmova
 
Iz Predgovora knjige:   
"...Ovaj udžbenik obrađuje statiku kao dio mehanike i namijenjen je studentima sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva za savladavanje gradiva iz predmeta Mehanika I. Udžbenik također obuhvaća znatan dio gradiva iz predmeta Osnove nosivih konstrukcija I na sveučilišnom preddiplomskom studiju arhitekture te Tehnička mehanika I na stručnom studiju građevinarstva. Kako je mehanika jedan od temeljnih inženjerskih disciplina, udžbenik mogu rabiti i studenti ostalih tehničkih fakulteta koji izučavaju ovu problematiku..."
Autorica
 
 
(D.E., 14.6.2013.)