Publikacije / Publications

        

Vodoopskrba naselja (autorizirana skripta) - RASPRODANO

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet ; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Godina izdanja: 2009.
Cijena: 6,64 EUR / 50,00 kn
Nakladnici:
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja skripte:
Predgovor
1. Urbani vodni sustav
1.1. Uvod
1.2. Upravljanje vodom vodnih resursa
1.3. Urbana infrastruktura i urbani vodni sustav
1.4. Komunalni ili urbani vodni sustav
1.5. Osnovne značajke urbanih vodnih podsustava
1.6. Integralno upravljanje urbanim vodnim sustavom
2. Vodoopskrba i mjerodavne količine
2.1. Uvod
2.2. Potrošnja vode
2.3. Bilanca voda vodovoda
2.4. Kakvoća vode
3. Vodoopskrbni sustavi
3.1. Uvod
3.2. Minimalni i maksimalni tlak u urbanim sredinama
3.3. Sheme vodoopskrbnih sustava
3.4. Osnovni principi proračuna vodoopskrbnih sustava
3.5. Zoniranje vodoopskrbnog sustava
3.6. Regionalni vodoopskrbni sustavi
4. Vodni resursi i vodoopskrba
4.1. Osnovne karakteristike vodnih bogatstava
4.2. Voda i njene prirodne karakteristike
4.3. Problematika vezana uz zahvaćanje voda
4.4. Izbor zahvata vode
5. Dovodnici
5.1. Uvod i osnovne podjele
5.2. Kapacitet
5.3. Optimalizacija i racionalizacija izvedbe
5.4. Osiguranje kontinuiteta opskrbe
6. Vodospreme
6.1. Osnovne značajke
6.2. Osnovni tipovi vodosprema
6.3. Osnovni elementi
6.4. Projektiranje
6.5. Vodotoranj
6.6. Dimenzioniranje volumena vodospreme i cjevovoda
6.7. Prekidne komore
6.8. Tlačne vodospreme - hidrofori
7. Crpne stanice
7.1. Tipovi i namjene
7.2. Ulazni podaci
7.3. Osnovna analiza crpki i crpnog sustava
7.4. Crpke
7.5. Lokacija i oblikovanje građevine
7.6. Planiranje i projektiranje precrpnica
8. Vodovodne mreže
8.1. Uvod
8.2. Osnovni oblici i podjele
8.3. Dimenzioniranje mreže
8.4. Uređenje i opremanje vodovodne mreže
9. Rješavanje probleam vodoopskrbe
9.1. Uvod
9.2. Osnovni zahtjevi koji se postavljaju vodoopskrbnom sustavu
9.3. Opći postupak rješavanja problema
9.4. Zakonska regulativa kao okvir za rješavanje problema
10. Literatura
 
Iz Predgovora skripte:
U ovoj knjizi obrađuju se osnove planiranja i projektiranja vodoopskrbnog sustava i njegovih građevina, osim postrojenja za preradu vode za piće.
Cilj je na jednostavan i razumljiv način prikazati osnovne značajke urbanog vodnog sustava, a posebno vodoopskrbnog podsustava i njegovih glavnih elemenata, te postaviti osnovni okvir za njihovo projektiranje, građenje i rad.
Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima građevinskih i sličnih fakulteta za potrebe predmeta "Vodoopskrba i kanalizacija", odnosno "Vodoopskrba i odvodnja naselja".
Autor
 
 
(D.E., 14.6.2013.)