Publikacije / Publications

        

Građevna statika I.

Autor: Ante Mihanović, Boris Trogrlić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2011.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn

Urednica:

prof. dr. sc. Vesna denić-Jukić, dipl. ing. građ.
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ., Zagreb
prof. dr. sc. Pavao Marović, dipl. ing. građ., Split
prof. dr. sc. Vlaho Akmadžić, dipl. ing. građ., Mostar
 
Lektor:
Vesna Mihanović, prof.
 
Tisak:
TIPOART, Split
 
Naklada:
1000 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-45-4
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom br. 01-01-57/15-1-2011, od 12. svibnja 2011. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.04(075.8)
MIHANOVIĆ, Ante
     Građevna statika I / Ante Mihanović, Boris Trogrlić. - 1. izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2011. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-45-4
1. Trogrlić, Boris
I. Statika -- Udžbenik
 
140107045
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
1.1. Zadaća građevne statike
1.2. Povijesni razvitak
1.3. Vrste konstrukcija
1.4. Statička djelovanja
1.5. Struktura konstrukcije
1.6. Kinematička i statička stabilnost
1.7. Dokazivanje kinematičke i statičke stabilnosti
1.8. Naprezanja i deformacije
1.9. Jednadžbe statike 
1.10. Načelo virtualnog rada
1.11. Načelo potencijalne energije
1.12. Načelo superpozicije
1.13. Načelo simetrije i antisimetrije
1.14. Literatura
2. Punostijeni statički određeni nosači u ravnini
2.1. Opće pretpostavke o nosačima
2.2. Gredni nosači
2.3. Okvirni nosači
2.4. Lučni nosači
2.5. Progibljivost punostijenih nosača
2.6. Temperaturno djelovanje
2.7. Pokretno opterećenje i utjecajne linije
2.8. Tehnike anvelope
2.9. Literatura
3. Punostijeni statički određeni nosači u prostoru
Opće pretpostavke o nosačima
3.1. Prostorni gredni nosači
3.2. Prostorna poduprta greda
3.3. Prostorni lukovi
3.4. Literatura
4. Rešetkasti nosači
4.1. Statički određene rešetkaste konstrukcije u ravnini
4.2. Statički određene rešetkaste konstrukcije u prostoru
4.3. Statički neodređeni rešetkasti nosači
4.4. Pokretno opterećenje i utjecajne linije
4.5. Prostorne rešetke
4.6. Literatura
5. Prilozi
5.1. Odgovori nekih jednsotavnih nosača
5.2. Pojednsotavljena integracija - metoda Vereščagina
5.3. Osnove matrične algebre
6. Kazalo pojmova
 
Iz Proslova:

"Udžbenik Građevna statika I. namijenjen je studentima preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva. Uspješno praćenje izložene materije pretpostavlja solidna znanja čitatelja iz područja mehanike krutih tijela, rješavanja direfencijalnih jednadžbi, zatim poznavanja matričnih metoda u proračunu konstrukcija, te općenitih znanja iz metode konačnih elemenata.

U udžbeniku su isprepleteni klasični pristup građevnoj statici, koji se temelji i objašnjava pojmove na jednostavnim sustavima prema novijim pristupima, koji naglasak imaju na razvoju matričnih i numeričkih postupaka i fizikalnim pokusima. Zahvaljujući veoma brzom razvoju računala došlo je do stroge selekcije postojećih metoda, te do pojave niza novih metoda. To je omogućilo skraćivanje opsega one materije koja je namijenjena analitici i proračunima konstrukcije te posvećivanje više prostora koncepciji i kreaciji konstrukcija, kao i situacijama u kojima se mogu naći u tijeku životnog vijeka.

Praćenjem ove materije čitatelj će doći do zaključka kako današnje računalne, a osobito numeričke metode, sve više povezuju materiju građevne statike s ostalim disciplinama teorije konstrukcija, napose stabilnosti i dinamike konstrukcija, jer koriste gotovo iste numeričke metode analize…“

Autori

 

 

 

(D.E., 18.6.2013.)