Publikacije / Publications

        

Mehanika tla, 3. izdanje - RASPRODANO

Autor: prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2007.
Cijena: 10,62 EUR / 80,00 kn
Nakladnik:
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, Split
 
Sunakladnik:
Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Rakušina 1, Zagreb
 
Urednik:
prof. dr. sc. Snježana Knezić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Antun Szavits-Nossan, Zagreb
prof. dr. sc. Ludvik Trauner, Maribor
 
Lektor:
Dunja Bonacci-Skenderović, prof.
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
 
ISBN 978-953-6116-35-5
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj: 01-1/9-7a-03 na 9. sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.131(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
     Mehanika tla / Tanja Roje-Bonacci. - 3 izd. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2007. - V, 280 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Popis upotrijebljenih oznaka: str. 277-280. - Bibliografija: str. 263-267. - Predmetno kazalo.
ISBN 978-953-6116-35-5 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Split)
 
471024011
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Mehanika tla u građevinarstvu
  1.1. Općenito
  1.2. Temeljenje
  1.3. Tlo kao građevinski materijal
  1.4. Kosine i usjeci
  1.5. Posebni problemi
  1.6. Rješenja
2. Postanak tla
  2.1. Općenito
  2.2. Mineraloški sastav tla
  2.3. Struktura tla
3. Osnovne osobine čestica tla
3.1. Trodjelni sustav
  3.2. Gustoća i vlažnost
  3.3. Razredba tla i indeksni pokazatelji
4. Istražni radovi
  4.1. Općenito
  4.2. Terenski istražni radovi
4.3. Laboratorijska ispitivanja
  4.4. Terenski pokusi
  4.5. Geotehnički elaborat
5. Voda u tlu
  5.1. Općenito
  5.2. Oblici pojave vode u tlu
  5.3. Kapilarnost
  5.4. Pritisci u vodom zasićenom tlu
  5.5. Tečenje vode u tlu
6. Naprezanje u tlu
  6.1. Naprezanje u točki, svojstva Mohrove kružnice
  6.2. Geostatičko naprezanje
  6.3. Naprezanje u vodoravno uslojenom tlu
  6.4. Efektivno naprezanje
  6.5. Dodatno naprezanje
  6.6. Promjena pornog tlaka uslijed dodatnih naprezanja
7. Deformacijska svojstva tla
  7.1. Modeli tla
  7.2. Određivanje deformacijskih svojstava tla
  7.3. Metode određivanja deformacijskih svojstava
8. Predviđeno slijeganje tla, stišljivost i konsolidacija
8.1. Općenito
  8.2. Ogledanje slijeganja na građevinama
  8.3. Veza slijeganja i nosivosti
  8.4. Izbor parametara tla za procjenu slijeganja
  8.5. Teorija konsolidacije i vremenski tijek slijeganja
  8.6. Metode za prognozu slijeganja
9. Čvrstoća tla na smicanje
  9.1. Općenito
9.2. Parametri čvrstoće na smicanje
  9.3. Laboratorijski pokusi smicanja
9.4. Terenski pokusi smicanja
10. Granična stanja plastične ravnoteže
10.1. Općenito
10.2. Pripadni model
10.3. Rankinova teorija plastičnog loma
10.4. Coulombova teorija vodoravnog zemljanog pritiska
10.5. Ostale metode za određivanje pasivnog otpora u tlu
11. Nosivost tla
11.1. Općenito
11.2. Dozvoljena nosivost tla
11.3. Nosivost tla - plitki temelji
11.4. Nosivost tla - produbljeni temelji
11.5. Nosivost tla - duboki temelji
12. Stabilnost kosina
12.1. Općenito
12.2. Oblikovanje plohe sloma
12.3. Metode analiza stabilnosti
Literatura
Kazalo
Popis korištenih oznaka
 
Iz poglavlja 1. Mehanika tla u građevinarstvu:
"Gotovo da nema građevinskog inženjera koji se u svojoj praksi neće susresti s mehanikom tla. Sve građevine leže na tlu. Opterećenja se putem temelja prenose u tlo. Time se mijenja prirodno stanje naprezanja u tlu. Mehanika tla je znanost koja izučava ponašanje tla u novonastalom stanju naprezanja. Ona mora odgovoriti na pitanje o mogućnosti prihvaćanja tih tereta sigurno i bez opasnih oštećenja po novu, ali i po postojeće okolne građevine.
Tlo se upotrebljava kao građevinski materijal neprerađeno, ali i u industriji građevinskog materijala, gdje služi kao sirovina.
Neke se građevine izvode u tlu. Time se narušava prirodna ravnoteža. To su razni usjeci i zasjeci kao i podzemne građevine. Osim svega gore opisanog, mehanika tla se bavi izučavanjem klizanja tla, građenja na slabo nosivom tlu i slično. Ovo područje građevinarstva zahtijeva poseban pristup i način rješavanja te se time bave uski specijalisti - geotehnički inženjeri... "
Autorica
 
 
(D.E., 18.6.2013.)