Publikacije / Publications

        

Osnove geologije i petrografije, 4. izdanje

Autor: prof. dr. sc. Slobodan Šestanović
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 2001.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Bernardin Peroš
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Ivan Blašković 
prof. dr. sc. Branko Crnković 
akademik Ivan Gusić
 
Crteže izradila:
Milka Županjac
 
Tehnički urednik:
Sanja Trogrlić, dipl. ing. građ.
 
Godina izdanja:
2001.
 
Jezik:
Hrvatski
 
Naklada:
1000 primjeraka
 
ISBN 953-6116-10-3
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrilo je ovjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Splitu rješenjem broj: 02-187/2-1997. od 16.4.1997. 
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 55(075.8)
          552(075.8)
ŠESTANOVIĆ, Slobodan
     Osnove geologije i petrografije / Slobodan Šestanović ; [crteže izradila Milka Županjac]. - 4. izd. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2001. - 234 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 213-216. - Kazalo.
ISBN 953-6116-10-3
===================================
 
Sadržaj:
1. Uvod 
1.1. Opće značajke i podjela geologije 
1.2. Osnovni pojmovi o Zemlji kao nebeskom tijelu 
  1.2.1. Zemlja u sklopu Sunčeva sustava 
    1.2.2. Konstitucija Zemlje 
1.3. Mogućnosit primjene rezultata geoloških istraživanja
2. Minerali i stijene 
2.1. Osnovni pojmovi o kristalografiji i mineralogiji 
  2.1.1. Kristali 
    2.1.2. Skupine minerala 
        2.1.2.1. Silikati 
        2.1.2.2. Oksidi i hidroksidi 
        2.1.2.3. Karbonati 
        2.1.2.4. Sulfati 
        2.1.2.5. Sulfidi 
        2.1.2.6. Minerali ostalih grupa 
2.2. Osnovni pojmovi o petrografiji 
    2.2.1. Eruptivne stijene 
      2.2.1.1. Način pojavljivanja eruptivnih stijena 
        2.2.1.2. Struktura i tekstura eruptivnih stijena 
        2.2.1.3. Razredba eruptivnih stijena 
        2.2.1.4. Geneza eruptivnih stijena 
    2.2.2. Sedimentne ili taložne stijene 
        2.2.2.1. Sastav, struktura i tekstura sedimentnih stijena 
        2.2.2.2. Razredba sedimentnih stijena 
    2.2.3. Vulkanoistične ili piroklastične stijene 
    2.2.4. Metamorfne stijene 
        2.2.4.1. Mineralni sastav, struktura i tekstura metamorfnih stijena 
        2.2.4.2. Razredba metamorfnih stijena
3. Tektonika 
3.1. Primarni oblici pojavljivanja, položaj i raspored stijena u litosferi 
3.2. Slojevi 
3.3. Osnovne strukture stijena u litosferi 
    3.3.1. Bore 
    3.3.2. Rasjedi 
        3.3.2.1. Sustav rasjeda 
    3.3.3. Navlake 
    3.3.4. Pukotine
4. Dinamika Zemlje 
4.1. Egzodinamika 
    4.1.1. Egzodinamski faktori 
        4.1.1.1. Insolacija 
        4.1.1.2. Voda 
        4.1.1.3. Snijeg i led 
        4.1.1.4. Vjetar 
        4.1.1.5. Organizmi 
    4.1.2. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave 
        4.1.2.1. Denundacija 
        4.1.2.2. Erozija 
        4.1.2.3. Akumulacija 
        4.1.2.4. Abrazija 
        4.1.2.5. Klizanje u stijenama 
        4.1.2.6. Odronjavanje 
        4.1.2.7. Osipanje 
        4.1.2.8. Sufozija 
        4.1.2.9. Likvefakcija 
4.2. Endodinamika 
    4.2.1. Tektogeneza litosfere 
    4.2.2. Magmatizam 
    4.2.3. Seizmička aktivnost 
4.3. Opći prikaz geološkog sastava i građe Hrvatske
5. Stratigrafska geologija 
5.1. Životni oblici i okoliš kao geološka svjedočanstva 
5.2. Dinamika Zemlje u svjetlu mobilističke koncepcije 
5.3. Određivanje starosti stijena litosfere 
    5.3.1. Određivanje relativne starosti 
    5.3.2. Određivanje radiometrijske starosti 
5.4. Stratigrafske razredbe 
5.5. Razvitak Zemlje i života u geološkom vremenu 
    5.5.1. Razdoblje bez podataka o životu 
    5.5.2. Pretkambrij 
    5.5.3. Paleozoik 
        5.5.3.1. Kambrij 
        5.5.3.2. Ordovicij 
        5.5.3.3. Silur 
        5.5.3.4. Devon 
        5.5.3.5. Karbon 
        5.5.3.6. Perm 
    5.5.4. Mezozoik 
        5.5.4.1. Trijas 
        5.5.4.2. Jura 
        5.5.4.3. Kreda 
    5.5.5. Kenozoik 
        5.5.5.1. Tercijar 
        5.5.5.2. Kvartar
6. Geološko kartiranje i geološke karte 
6.1. Geološko kartiranje 
6.2. Geološka karta
7. Literatura
8. Kazalo pojmova i imena 
 
Proslov četvrtom izdanju:
"Ovo izdanje neizmijenjeno je u odnosu na treće, jer su moje kolege geolozi i negeolozi, kao i studenti kojima je udžbenik namijenjen, ocijenili da je prezentirana materija pregledna i cjelovita za sve one kojima geologija nije matična struka.
I ovom prilikom zahvaljujem recenzentima prof. dr. sc. Ivanu Blaškoviću, prof. dr. sc. Branku Crnkoviću i akademiku Ivanu Gušiću koji su prihvatili ovo neizmijenjeno izdanje, kao i svim kolegicama i kolegama koji su mi poslali svoj osvrt i mišljenje o trećem izdanju."
Autor
 
 
(D.E., 28.6.2013.)