Publikacije / Publications

        

Arhitektonski natječaji u Splitu 2006.-2010.

Autor: Darovan Tušek
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije ; Društvo arhitekata Splita
Godina izdanja: 2015.
Cijena: 23,89 EUR / 180,00 kn
 
Suradnici:
Hrvoje Bartulović
Ana Grgić
Sanja Matijević Barčot
Dujmo Žižić
 
Grafičko oblikovanje i prijelom
Viktor Popović
 
Prijevod sažetka:
Željka Zanchi
 
Nakladnici:
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Društvo arhitekata Splita
 
Za nakladnike:
Boris Trogrlić (FGAG)
Marijana Bronzović (DAS)
 
Tisak:
Kerschoffset, Zagreb
2015.
 
ISBN
978-953-6116-63-8 (FGAG)
 
Nakladnička cjelina:
Biblioteka Društva arhitekata Splita, knj. 9
 
=======================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 72(497.5 Split)"2006/2010"
TUŠEK, Darovan
     Arhitektonski natječaji u Splitu : 2006.-2010. / 
Darovan Tušek  - Split : Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije : Društvo arhitekata, 2015. 
- (Biblioteka Društva arhitekata Splita ; 9)
Bibliografija. - Kazalo. - Summary.
ISBN 978-953-6116-63-8 (Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije)
I. Arhitektonski projekti -- Split -- 21. st.
=======================================
 
Sadržaj
9 Predgovor
13 Uvod
13 - Natječajna scena
22 - Uloga Društva arhitekata Splita u provedbi arhitektonskih 
natječaja
25 - Natječajna regulativa
29 Kronologija natječaja provedenih u Splitu u razdoblju od 2006. do 
2010. godine
31 1. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks u Svačićevoj ulici 
/ P-1 (2006.)
51 2. Natječaj za stambeno-poslovne sadržaje na lokaciji 
Sukoišan-sjever / P-10 (2006.)
67 3. Natječaj za hotel na Dražancu / P-3 (2006.)
83 4. Natječaj za trgovački centar "Plodine" u Lori (2006.-
2007.)
91 5. Natječaj za stambeno-poslovne sadržaje na lokaciji 
Mertojak-sjever / P-12 (2006.-2007.)
103 6. Natječaj za nadogradnju prijemnog objekta ACI marine 
(2006.-2007.)
112 7. Natječaj za Umirovljenički dom na Lokvama (2006.-2007.)
127 8. Natječaj za Umirovljenički dom na Zenti (2007.)
136 9. Natječaj za jugoistočni dio Visoke (2007.)
146 10. Natječaj za "Spaladium Arenu" (2007.)
174 11. Natječaj za trgovački centar "Plodine" na Pazdigradu 
(2007.)
185 12. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks uz Poljičku cestu 
/ P-21 (2007.)
205 13. Natječaj za hotel u Jadranskoj ulici na Bačvicama (2007.)
216 14. Natječaj za športski centar "Park mladeži" na Brodarici 
/ GP-5 (2007.)
233 15. Natječaj za hotel "Ambasador" (2007.-2008.)
250 16. Natječaj za sklop zgrada uz bastion Contarini (2007.-
2008.)
268 17. Natječaj za Pravni fakultet (2008.)
286 18. Natječaj za hotel u Ulici braće Kaliterne na Bačvicama 
(2008.)
304 19. Natječaj za stambeno-poslovnu zgradu na Visokoj / P-17 
(2008.)
316 20. Natječaj za Meštrovićev atelje na Mejama / 1. (2008.)
329 21. Natječaj za stambeno-poslovnu zgradu na Dražancu / P-3 
(2008.)
339 22. Natječaj za crkcu i Umirovljenički dom na Špinutu (2008.
-2009.)
357 23. Natječaj za Uvalu Trstenik (2008.-2009.)
373 24. Natječaj za Duilovo / GP-7 (2008.-2009.)
398 25. Natječaj za poslovno-stambeni kompleks na raskrižju 
Ulice Zbora narodne garde i Ulice Domovinskoga rata / 
P-26 (2008.-2009.)
420 26. Natječaj za Umjetničku akademiju (2008.-2009.)
440 27. Natječaj za poslovni toranj u Stepinčevoj ulici / 
ex-"Prehrana (2008.)
452 28. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks između Tesline 
i Jobove ulice / P-8 (2008.-2009.)
464 29. Natječaj za zdravstveni centar na Firulama (2009.)
475 30. Natječaj za Bačvariju / P-4 (2009.)
488 31. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks na raskrižju 
Gundulićeve i Ulice Domovinskog rata / P-15 (2009.)
500 32. Natječja za prodajni centar "Bauhaus" na Zagorskom 
putu / ex-"Jadrantrans" (2009.)
512 33. Natječaj za hotel uz Villu Rosini na Bačvicama (2009.)
525 34. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks u Zrinjsko-
-Frankopanskoj ulici u Lori (2009.)
536 35. Natječaj za poslovni sklop u Vukovarskoj ulici (2009.)
546 36. Natječaj za stambeno-poslovni kompleks na raskrižju 
Puta Stinica i Puta Supavla / ex-"Privrednik" (2009.)
556 37. Natječaj za osnovnu školu i dječji vrtić na Pazdigradu 
(2009.)
582 38. Natječaj za umirovljenički dom u Dragovodama (2009.)
590 39. Natječaj za hotel "Imperator Dioklecijan" na Trsteniku 
(2009.)
600 40. Natječaj za crkvu na Brdima (2010.)
610 41. Natječaj za zapadnu obalu gradske luke / GP-1 (2010.)
641 42. Natječaj za Meštrovićev atelje na Mejama / 2. (2010.)
652 43. Natječaj za stambeno-poslovni sklop uz raskrižje Ulice 
Domovinskog rata i Dubrovačke ulice / P-16 / 2. (2010.)
664 44. Natječaj za poslovni kompleks Zapadna vrata
ex-"MEdika" (2010.)
674 45. Natječaj za ugostiteljski objekt na lokaciji Prva voda 
na Marjanu (2010.-2011.)
693 Sudionici i značajke arhitektonski natječaja
693 - Sudionici
699 - Značajke
707 Zaključak
711 Izvori i literatura
713 Prilog
713 - Pregledni prikaz osnovnih podataka za natječaje 
provedene u Splitu u razdoblju od 2006.-2010. godine
731 Summary
735 Indeks imena
749 Izvori grafičkih priloga
 
Iz Pregovora:
Ovo je četvrta knjiga o splitskim arhitektonskim natječajima provedenim tijekom posljednjih sto godina. U prvoj knjizi - "Arhitektonski natječaji u Splitu 1918-1941" (Split, 1994.) - obradio sam 27 natječaja iz razdoblja između Prvoga i Drugoga svjetskog rata; u drugoj - "Arhitektonski natječaji u Splitu 1945-1995" (Split, 1996.) - opisao sam 54 natječaja provedena u Splitu tijekom 50 godina poslijeratnog razvoja grada; u trećoj - "Arhitektonski natječaji u Splitu 1996-2005." (Split, 2013.) - prezentirao sam 17 natječaja organiziranih u desetogodišnjem razdoblju između završetka Domovinskog rata i donošenja novoga Generalnog urbanističkog plana Splita krajem 2005. godine. U ovoj pak knjizi bavio sam se s 45 natječaja koji su provedeni od početka 2006. do kraja 2010. godine. Početak razmatranog petogodišnjeg razdoblja obilježava primjena novoga GUP-a, a završetak karakterizira naglo smanjenje učestalosti raspisivanja natječaja tijekom 2010. godine. Lako je uočiti gotovo nevjerojatnu frekvenciju natječaja tijekom ovih pet godina; rekordne 2008. godine raspisano ih je čak dvanaest. Isto tako evidentna je činjenica da veliki broj natječajnih projektnih zadaća do danas nije realiziran. U knjizi sam pokušao obrazložiti ova ova fenomena.
Kao i u prethodnim knjigama središnji dio je Kronologija natječaja u kojoj sam kronološkim slijedom u pojedinačnim poglavljima posvećenim svakom natječaju obradio događaje i okolnosti koje su dovele do raspisivanja natječaja (odlomak Inicijativa), zatim proceduru raspisivanja i provedbe natječaja (Raspisivanje i tijek natječaja), odluke ocjenjivačkog suda i opis nagrađenih natječajnih projekata (Rezultati natječaja) te, konačno, događaje u svezi s planiranim prostornim zahvatom koji su uslijedili nakon završetka natječaja (Realizacija), bez obzira na to da li je projekt izveden ili je pak izostao konačni rezultat svakog natječaja - realizacija prvonagrađenog projekta. U prikazima natječajnih projekata u znatnoj mjeri sam se oslanjao na komentare i obrazloženje ocjenjivačkog suda, koji je prigodom žiriranja imao uvid u cjelovite natječajne prijedloge. U grafičkim prilozima objavio sam 330 natječajnih projekata; za većinu njih to je prvo objavljivanje, a u mnogim slučajevima ostat će i jedino. Objavljeni projekti pozivaju čitatelja na donošenje vlastitih prosudbi, bez obzira na odluke žirija ili na komentare u knjizi. U svakom poglavlju priložio sam popis svih sudionika natječaja s punim sastavom projektnih timova, kako nagrađenih radova, tako i onih koji ostadoše bez nagrade. ...
Već sam istaknuo da veliki broj provedenih natječaja nije rezultirao neposrednom realizacijom nagrađenog rada. Stoga su mnoge natječajne teme još uvijek otvorene, pa i građa sadržana u ovoj knjizi može biti u budućnosti korisna za daljnje rješavanje analiziranih prostornih zahvata. ...
Autor
 
(D.E., 16.11.2015.)