Adresar

Novosti

Predavanje "Tri Klanca, hidroelektrana s najvećom instaliranom snagom na svijetu"

04.03.2015

Pozivamo sve studente-ice i djelatnike-ice na predavanje "Tri Klanca, hidroelektrana s najvećom instaliranom snagom na svijetu" koje će održati prof. dr. sc. Tanja Roje - Bonacci, u četvrtak 5. ožujka 2015. u 12,00 sati u predavaonici Geotehničkog laboratorija na Fakult...

OTMC konferencija

26.02.2015

02. - 05. rujna 2015. godine u Primoštenu u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge za organizaciju građenja, Hrvatske udruge za upravljanje projektima i International Project Management Association se održava 12. međunarodna OTMC konf...

Redizajn fakultetskih mrežnih stranica

23.02.2015

Dragi posjetitelji FGAG-ovih mrežnih stranica, fakultetske mrežne stranice trenutno su u fazi "blagoga redizajna", stoga vas molimo za razumijevanje zbog njihova povremena neodgovarajućega izgleda.

Studentska radionica "Mayday! Majdan! Mayday!"

27.02.2015

Studentska radionica "Mayday! Majdan! Mayday!" je dio projekta "Ex Marlstone Quarry as a Community Space" financiranog od Europske kulturne fondacije. Radionicu organizira Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu kao partner nositeljima projekta - Gradu Solinu i Hrvatskim šumama d.o.o.

EU fondovi u Dalmaciji - Info dan

26.02.2015

2. ožujka 2015. ponedjeljak u 9:00 sati u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, organizira se info dan o mogućnostima koje pružaju EU fondovi za urbana područja, a sve pod naslovom "Info dan - EU fondovi za urbana pod...