Mrežne usluge


Novosti

Dodjela nagrada

02.10.2015

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2015. godini dodjeljuje nagrade:
za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva
za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva
Više...

Obavijest o nastavku projekta

02.10.2015

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s projektom "Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“
Više...

Energetsko certificiranje - najava programa

01.10.2015

Tijekom listopada i studenog 2015. godine održat će se seminari u sklopu Programa izobrazbe za energetske certifikatore, i to Modul 1, Modul 2, program usavršavanja i seminar "Izrada elaborata alternativnih sustava energije".

Detalje o programima naći ćete u ovom dokumentu. Više...

Rang liste 2015./2016.

25.09.2015

Rang-listu studenata prijavljenih za diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo možete preuzeti ovdje.

Rang-listu studenata prijavljenih za diplomski sveučilišni studij Arhitektura možete preuzeti ovdje. Više...

Raspored sati - zimski semestar 2015./2016.

24.09.2015

Na poveznici "Referada -> Raspored sati" objavljen je raspored sati za nastupajući semestar i raspored studenata po grupama vježbi.

Eventualne izmjene bit će ažurirane na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči u predvorju. Više...

Obavijest brucošima

23.09.2015

Dragi brucoši,
U ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine, u 8:15 h, u fakultetskome Amfiteatru, Dekan i uprava fakulteta pozdravit će vas i poželjeti vam sretno i berićetno studiranje.
Više...

Kvalifikacijski doktorski ispit

22.09.2015

Doktorand Toni Kekez polagat će kvalifikacijski doktorski ispit u subotu 26.9.2015. godine u 10 sati u Vijećnici FGAG-a, u okviru preglednog rada Upravljanje rizikom od poplava.
Više...

Obrana doktorskog rada

22.09.2015

Mijo Nikolić, mag. ing. aedif. javno će braniti doktorski rad dana 28. rujna 2015. u 10:00 sati u Vijećnici FGAG-a.
Više...

"WiFi kantun"

21.09.2015

Drage studentice i studenti,
sa zadovoljstvom vam predajemo na korištenje novouređeni prostor pored amfiteatra - 'WiFi kantun'.
Više...

Stručna praksa

17.09.2015

U tijeku je stručna praksa studenata Diplomskog studija građevinarstva Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu koja se uspješno provodi u 16 građevinskih tvrtki. Više...

Obavijest o dodatnom ispitnom terminu

16.09.2015

Uvodi se dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku za studente FGAG-a u Splitu za polaganje samo jednog ispita radi kojeg bi izgubili pravo studiranja ili jednog ispita ako je to zadnji ispit koji je ostao nepoložen. Više...

Obavijest o seminaru

15.09.2015

U četvrtak, 17.09.2015. u 10:00 u vijećnici FGAG tvrtka National Instruments organizira besplatni seminar na temu „Primjena interaktivne platforme za prikupljanje i obradu podataka u akademskim, laboratorijskim i industrijskim primjenama“.
Više...

Predavanje prof. Deana Vučinića

08.09.2015

U srijedu,  9. rujna 2015. u 10,00 sati, u Vijećnici FGAG-a, prof. Dean Vučinić održat će predavanje pod naslovom „FUTURE AIRSHIPS DESIGN MODELLING AND SIMULATION OF THE DOCKING PROCESS“.
Više...

Mobilnost kroz projekt Erasmus Mundus AESOP+

04.09.2015

Otvoren je Natječaj za mobilnost u okviru projekta Erasmus Mundus AESOP+ u sklopu kojega je kandidatima iz EU omogućen odlazak na studij (ili dio studija) na Sveučilišta u Južnoj Africi.
Više...

Trideseta UDMS konferencija na FGAG-u

04.09.2015

Trideseta konferencija Udruge za upravljanje podacima o gradovima (UDMS) i ujedno prva međunarodna konferencija „Pametni podaci i pametni gradovi” održat će se u Splitu na FGAG-u od 7. do 9. rujna 2016. godine. Rok za prijavu radova je 15. listopada 2015. godine. Više...

Dodjela nagrada

02.10.2015

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2015. godini dodjeljuje nagrade:
za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva
za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva
Više...

Obavijest o nastavku projekta

02.10.2015

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s projektom "Akademija regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“
Više...

Energetsko certificiranje - najava programa

01.10.2015

Tijekom listopada i studenog 2015. godine održat će se seminari u sklopu Programa izobrazbe za energetske certifikatore, i to Modul 1, Modul 2, program usavršavanja i seminar "Izrada elaborata alternativnih sustava energije".

Detalje o programima naći ćete u ovom dokumentu. Više...

Rang liste 2015./2016.

25.09.2015

Rang-listu studenata prijavljenih za diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo možete preuzeti ovdje.

Rang-listu studenata prijavljenih za diplomski sveučilišni studij Arhitektura možete preuzeti ovdje. Više...

Raspored sati - zimski semestar 2015./2016.

24.09.2015

Na poveznici "Referada -> Raspored sati" objavljen je raspored sati za nastupajući semestar i raspored studenata po grupama vježbi.

Eventualne izmjene bit će ažurirane na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči u predvorju. Više...

Obavijest brucošima

23.09.2015

Dragi brucoši,
U ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine, u 8:15 h, u fakultetskome Amfiteatru, Dekan i uprava fakulteta pozdravit će vas i poželjeti vam sretno i berićetno studiranje.
Više...

Kvalifikacijski doktorski ispit

22.09.2015

Doktorand Toni Kekez polagat će kvalifikacijski doktorski ispit u subotu 26.9.2015. godine u 10 sati u Vijećnici FGAG-a, u okviru preglednog rada Upravljanje rizikom od poplava.
Više...

Obrana doktorskog rada

22.09.2015

Mijo Nikolić, mag. ing. aedif. javno će braniti doktorski rad dana 28. rujna 2015. u 10:00 sati u Vijećnici FGAG-a.
Više...

"WiFi kantun"

21.09.2015

Drage studentice i studenti,
sa zadovoljstvom vam predajemo na korištenje novouređeni prostor pored amfiteatra - 'WiFi kantun'.
Više...

Stručna praksa

17.09.2015

U tijeku je stručna praksa studenata Diplomskog studija građevinarstva Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu koja se uspješno provodi u 16 građevinskih tvrtki. Više...

Obavijest o dodatnom ispitnom terminu

16.09.2015

Uvodi se dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku za studente FGAG-a u Splitu za polaganje samo jednog ispita radi kojeg bi izgubili pravo studiranja ili jednog ispita ako je to zadnji ispit koji je ostao nepoložen. Više...

Obavijest o seminaru

15.09.2015

U četvrtak, 17.09.2015. u 10:00 u vijećnici FGAG tvrtka National Instruments organizira besplatni seminar na temu „Primjena interaktivne platforme za prikupljanje i obradu podataka u akademskim, laboratorijskim i industrijskim primjenama“.
Više...

Predavanje prof. Deana Vučinića

08.09.2015

U srijedu,  9. rujna 2015. u 10,00 sati, u Vijećnici FGAG-a, prof. Dean Vučinić održat će predavanje pod naslovom „FUTURE AIRSHIPS DESIGN MODELLING AND SIMULATION OF THE DOCKING PROCESS“.
Više...

Mobilnost kroz projekt Erasmus Mundus AESOP+

04.09.2015

Otvoren je Natječaj za mobilnost u okviru projekta Erasmus Mundus AESOP+ u sklopu kojega je kandidatima iz EU omogućen odlazak na studij (ili dio studija) na Sveučilišta u Južnoj Africi.
Više...

Trideseta UDMS konferencija na FGAG-u

04.09.2015

Trideseta konferencija Udruge za upravljanje podacima o gradovima (UDMS) i ujedno prva međunarodna konferencija „Pametni podaci i pametni gradovi” održat će se u Splitu na FGAG-u od 7. do 9. rujna 2016. godine. Rok za prijavu radova je 15. listopada 2015. godine. Više...