4. Pravilnici

 Naslov
4.01. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja
4.01.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studijima i sustavu studiranja
4.02. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst - 2014.
4.02.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - 2018.
4.02.2. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst - 2018.
4.02.3. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - 2019.
4.02.4. Pravilnik o doktorskom studiju Građevinarstvo - 2024.
4.03. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja
4.04. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG
4.04.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete - 2018.
4.04.2. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2018.
4.04.3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete - 2022.
4.04.4. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2022.
4.05. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG - 2022.
4.05.1. Odluka o izmjeni i dopuni priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
4.05.2 Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG (pročišćeni tekst)
4.05.3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete s Priručnikom (29.11.23.)
4.05.4. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 29.11.23.
4.05.5. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 29.11.23.
4.06. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.06.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.06.2. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG (pročišćeni tekst)
4.07. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
4.08. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata
4.08.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.3. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata - pročišćeni tekst
4.09. Pravilnik o Nagradi Ivana Šverko
4.10. Pravilnik o radu
4.11. Pravilnik o zaštiti na radu
4.12. Pravilnik o zaštiti od požara
4.13. Pravilnik o ustroju i radu knjižnice FGAG
4.14. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Fakulteta
4.15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
4.16. Pravilnik o raspodjeli prihoda Fakulteta
4.16.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli prihoda Fakulteta
4.17. Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (02.2022.)
4.17.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (02.2023.)
4.17.2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (08.2023.)
4.17.3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (02.2024)
4.18. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.18.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.19. Pravilnik o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.19.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.20. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
4.21. Pravilnik o pravima i kontroli pristupa Laboratoriju FGAG Split i njegovim specijaliziranim laboratorijskim jedinicama
4.22. Pravilnik o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
4.22.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 10.06.22.
4.22.2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o protokolu i kriterijima upisa na SDS Arhitektura i urbanizam - 13.04.2024.
4.22.3. Pravilnik o protokolu i kriterijima upisa na sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam - pročišćeni tekst
4.23. Pravilnik o službenim putovanjima
4.23.1. Prilog 1 - Zahtjev za odobrenje službenog puta
4.24. Pravilnik o postupku recenziranja nastavnih materijala
4.24.1. Prilog 1 - Zahtjev za recenziju nastavnog materijala
4.24.2. Prilog 2 - Recenzijski obrazac za nastavni materijal
4.25. Pravilnik o koordiniranju rada s nastavnim bazama
4.25.1. Pravilnik o koordiniranju rada s nastavnim bazama - Prilog 1
4.26. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika FGAG-a
4.27. Pravilnik o korištenju službenog vozila FGAG-a u Splitu

5. Etički kodeks

6. Protokoli i pravila

 Naslov
6.01. Protokol o diplomskom radu - diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
6.01.1. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo
6.01.2. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo - Članak 7.
6.01.3. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo - Članak 12.
6.02. Protokol o završnom radu - prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam
6.03. Protokol o diplomskom radu - diplomski studij Arhitektura i urbanizam
6.03.1 Odluka o izmjeni i dopuni Protokola o diplomskom radu - diplomski studij Arhitektura i urbanizam
6.04. Protokol o dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti (Test 1, Test 2, Test 3) za upis na 1. godinu PSS Arhitektura
6.05. Protokol o provedbi ocjenjivanja testova na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu PSS Arhitektura
6.06. Protokol o izradi i obrani doktorskog rada (disertacije) na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Građevinarstvo (ZIP-datoteka)
6.07. Protokol o javnom razgovoru o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (disertacije) na PSDS Građevinarstvo
6.08. Protokol rada u radionicama preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam
6.09. Pravila o uvjetima i mjerilima za provođenje programa izobrazbe
6.10. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u uredskom poslovanju na FGAG-u