4. Pravilnici

 Naslov
4.01. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja
4.01.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studijima i sustavu studiranja
4.02. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst
4.02.1. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.2. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - 2019.
4.03. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja
4.04. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG
4.04.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete - 2018.
4.04.2. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2018.
4.04.3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete - 2022.
4.04.4. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2022.
4.05. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG - 2022.
4.05.1 Odluka o izmjeni i dopuni priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
4.05.2 Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG (pročišćeni tekst)
4.05.3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika sustava za osiguravanje kvalitete s Priručnikom
4.06. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.06.1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.06.2 Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG (pročišćeni tekst)
4.07. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
4.08. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata
4.08.1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.3. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata - pročišćeni tekst
4.09. Pravilnik o Nagradi Ivana Šverko
4.10. Pravilnik o radu
4.11. Pravilnik o zaštiti na radu
4.12. Pravilnik o zaštiti od požara
4.13. Pravilnik o ustroju i radu knjižnice FGAG
4.14. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Fakulteta
4.15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
4.16. Pravilnik o raspodjeli prihoda Fakulteta
4.16.1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli prihoda Fakulteta
4.17. Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (02.2022.)
4.17.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta
4.17.2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 30.08.2023.
4.18. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.18.1 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.19. Pravilnik o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.19.1 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.20. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
4.21. Pravilnik o pravima i kontroli pristupa Laboratoriju FGAG Split i njegovim specijaliziranim laboratorijskim jedinicama
4.22. Pravilnik o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam FGAG u Splitu
4.22.1 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam FGAG u Splitu
4.23. Pravilnik o službenim putovanjima
4.23.1 Prilog 1 - Zahtjev za odobrenje službenog puta
4.24. Pravilnik o postupku recenziranja nastavnih materijala
4.24.1. Prilog 1 - Zahtjev za recenziju nastavnog materijala
4.24.2. Prilog 2 - Recenzijski obrazac za nastavni materijal
4.25. Pravilnik o koordiniranju rada s nastavnim bazama
4.25.1. Pravilnik o koordiniranju rada s nastavnim bazama - Prilog 1
4.26. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika FGAG-a

5. Etički kodeks

9. Financijski izvještaji

 Naslov
9.01. Referentna stranica 2014.
9.02. Godišnji financijski izvještaji za 2014.godinu
9.03. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2014. godinu
9.04. Referentna stranica 2015.pdf
9.05. Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
9.06. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu
9.07. Referentna stranica 2016.
9.08. Godišnji financijski izvještaji za 2016.godinu
9.09. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu
9.10. Referentna stranica 2017.
9.11. Godišnji financijski izvještaji za 2017.godinu
9.12. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
9.13. Referentna stranica 2018.
9.14. Godišnji financijski izvještaji za 2018.godinu
9.15. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
9.16. Plan nabave za 2020. godinu
9.17. Prijedlog Financijskog plana 2020.-2022.
9.17.01. Obrazloženje Financijskog plana
9.18. Referentna stranica 2019.
9.19. Godišnji financijski izvještaji za 2019.godinu
9.20. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu
9.21. Financijski plan 2020 - rebalans 18.12.2020
9.22. Financijski plan 2021
9.22.01. Obrazloženje Financijskog plana za 2021
9.23. Bilješke uz financijske izvještaje 2020
9.24. Referentna stranica Godišnjih financijskih izvještaja 2020.
9.25. Godišnji financijski izvještaji za 2020.
9.26. Financijski plan 2021 . – 3. Rebalans 17.12.2021.
9.27. Financijski plan 2022. sa projekcijama 2023. i 2024.
9.27.01. Obrazloženje Financijskog plana za 2022.
9.28. Godišnji financijski izvještaji za 2021.
9.29. Bilješke uz financijske izvještaje 2021.
9.30. Referentna stranica Godišnjih financijskih izvještaja 2021.
9.31. Prijedlog financijskog plana 2023.-2025.
9.31.01. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana 2023.-2025.
9.32. FP POSEBNI DIO FGAG
9.32.01. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023.-2025.
9.33. Usklađeni prijedlog financijskog plana_2023-2025
9.33.01.Obrazloženje općeg dijela financijskog plana 2023.-2025.
9.33.02.Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023.-2025.
9.34. FP POSEBNI DIO FGAG
9.35. Izmjene i dopune financijskog plana 2022
9.36. Referentna stranica 2022.
9.37. Godišnji financijski izvještaji za 2022.
9.38. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.
9.39. Pravilnik o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana OPĆI DIO 2023
9.40. Pravilnik o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana POSEBNI DIO 2023