4. Pravilnici

 Naslov
4.01. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja
4.01.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studijima i sustavu studiranja
4.02. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst
4.02.1. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.2. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - 2019.
4.03. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja
4.05. Pravilnik sustava za osiguranje kvalitete FGAG
4.05.1. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG
4.05.2. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2018.
4.05.2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguranje kvalitete - pročišćeni tekst 2018.
4.05.3. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG 2018.
4.06. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.07. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
4.08. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata
4.08.1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.3. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata - pročišćeni tekst
4.09. Pravilnik o Nagradi Ivana Šverko
4.10. Pravilnik o radu
4.11. Pravilnik o zaštiti na radu
4.12. Pravilnik o zaštiti od požara
4.13. Pravilnik o ustroju i radu knjiznice FGAG
4.14. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Fakulteta
4.15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
4.16. Pravilnik o raspodjeli prihoda
4.17. Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (02.2022.)
4.18. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.18.1 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.19. Pravilnik o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.20. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti
4.21. Pravilnik o pravima i kontroli pristupa Laboratoriju FGAG Split i njegovim specijaliziranim laboratorijskim jedinicama
4.22. Pravilnik o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam FGAG u Splitu

5. Etički kodeks

6. Protokoli i pravila

 Naslov
6.01. Protokol o diplomskom radu - diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
6.01.1. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo
6.01.2. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo - Članak 7.
6.01.3. Odluka o izmjenama I dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo - Članak 12.
6.02. Protokol o završnom radu - preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura
6.03. Protokol o diplomskom radu - diplomski sveučilišni studij Arhitektura
6.03.1. Protokol o diplomskom radu - diplomski sveučilišni studij Arhitektura - pročišćeni tekst 2018.
6.03.1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Protokola o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju Arhitektura i urbanizam - pročišćeni tekst 2018
6.04. Protokol o dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti (Test 1, Test 2, Test 3) za upis na 1. godinu PSS Arhitektura
6.05. Protokol o provedbi ocjenjivanja testova na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu PSS Arhitektura
6.06. Protokol o izradi i obrani doktorskog rada (disertacije) na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju građevinarstva (ZIP-datoteka)
6.07. Protokol o javnom razgovoru o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (disertacije) na PSDS građevinarstva
6.08. Protokol rada u radionicama preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam
6.09. Pravila o uvjetima i mjerilima za provođenje programa izobrazbe

9. Financijski izvještaji

 Naslov
9.01. Referentna stranica 2014.
9.02. Godišnji financijski izvještaji za 2014.godinu
9.03. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2014. godinu
9.04. Referentna stranica 2015.pdf
9.05. Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
9.06. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu
9.07. Referentna stranica 2016.
9.08. Godišnji financijski izvještaji za 2016.godinu
9.09. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu
9.10. Referentna stranica 2017.
9.11. Godišnji financijski izvještaji za 2017.godinu
9.12. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
9.13. Referentna stranica 2018.
9.14. Godišnji financijski izvještaji za 2018.godinu
9.15. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
9.16. Plan nabave za 2020. godinu
9.17. Prijedlog Financijskog plana 2020.-2022.
9.17.01. Obrazloženje Financijskog plana
9.18. Referentna stranica 2019.
9.19. Godišnji financijski izvještaji za 2019.godinu
9.20. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu
9.21. Financijski plan 2020 - rebalans 18.12.2020
9.22. Financijski plan 2021
9.22.01. Obrazloženje Financijskog plana za 2021
9.23. Bilješke uz financijske izvještaje 2020
9.24. Referentna stranica Godišnjih financijskih izvještaja 2020.
9.25. Godišnji financijski izvještaji 2020.
9.26. Financijski plan 2021 . – 3. Rebalans 17.12.2021.
9.27. Financijski plan 2022. sa projekcijama 2023. i 2024.
9.27.01. Obrazloženje Financijskog plana za 2022.
9.28. Godišnji Financijski izvještaji 2021.
9.29. Bilješke uz Financijske izvještaje 2021.
9.30. Referentna stranica Godišnjih Financijskih izvještaja 2021.