4. Pravilnici

 Naslov
4.01. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja
4.01.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o studijima i sustavu studiranja
4.02. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst
4.02.1. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - pročišćeni tekst 2018.
4.02.2. Pravilnik o poslijediplomskom (doktorskom) sveučilišnom studiju Građevinarstvo - 2019.
4.03. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja
4.05. Pravilnik sustava za osiguranje kvalitete FGAG
4.05.1. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG
4.05.2. Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete FGAG - pročišćeni tekst 2018.
4.05.2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sustava za osiguranje kvalitete - pročišćen tekst 2018.
4.05.3. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete FGAG 2018.
4.06. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete FGAG
4.07. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
4.08. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata
4.08.1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
4.08.3. Pravilnik o nagrađivanju objavljenih znan. radova, udžbenika i patenata - pročišćeni tekst
4.09. Pravilnik o Nagradi Ivana Šverko
4.10. Pravilnik o radu
4.11. Pravilnik o zaštiti na radu
4.12. Pravilnik o zaštiti od požara
4.13. Pravilnik o ustroju i radu knjiznice FGAG
4.14. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Fakulteta
4.15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
4.16. Pravilnik o raspodjeli prihoda
4.17. Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (pročišćeni tekst)
4.17.1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (23.10.19.)
4.17.2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (19.02.20.)
4.17.3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (26.11.20.)
4.18. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
4.19. Pravilnik o znanstveno-istraživačkim i umjetničkim projektima FGAG
4.20. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

5. Etički kodeks

6. Protokoli i pravila