Znanstveno-istraživačke i umjetničke logičke cjeline

Znanstveno-istraživačke i umjetničke logičke cjeline osnivaju se u svrhu okupljanja i ostvarenja tematski srodnih istraživanja i tematski usmjerenog upravljanja znanstveno-istraživačkom i umjetničkom djelatnošću te raspoloživim ljudskim, financijskim, materijalnim i ostalim kapacitetima Fakulteta.

Na Fakultetu djeluju sljedeće ZIU logičke cjeline:

 • ZIU LC za istraživanja u geotehnici - ZIU LC1
 • ZIU LC za istraživanja u hidrotehnici - ZIU LC2
 • ZIU LC za istraživanja materijala - ZIU LC3
 • ZIU LC za istraživanja u području potresnih ispitivanja - ZIU LC4
 • ZIU LC za istraživanja konstrukcija - ZIU LC5
 • ZIU LC za istraživanja u području numeričkog modeliranja - ZIU LC6
 • ZIU LC za istraživanja GIS-a i modeliranja podrške odlučivanju - ZIU LC7
 • ZIU LC za istraživanja u geodeziji i geoinformatici - ZIU LC8
 • ZIU LC za istraživanja i implementaciju suvremenih tehnologija u arhitekturi - ZIU LC9
 • ZIU LC za istraživanja u području projektiranja prometnica i upravljanja cestovnom infrastrukturom - ZIU LC10
 • ZIU LC za istraživanja energije vjetra - ZIU LC11