Osnove nosivih konstrukcija II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Proračunati naprezanja i deformacije u jednostavnim konstrukcijama izloženima uzdužnom i posmičnom deformiranju, savijanju i uvrtanju
  • Dimenzionirati jednostavne linijske konstrukcije
  • Proračunati deformacijsku liniju nosača
  • Proračunati jednostavne statički neodređene linijske konstrukcije metodom sila i metodom pomaka.
     

Nastavni materijali

Osnove nosivih konstrukcija II - predavanja (PDF dokument)