Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za materijale


OPIS

Laboratorij za građevinske materijale spada u jedan od najbolje opremljenih laboratorija za ispitivanje i istraživanje građevinskih materijala u Republici Hrvatskoj. Djelatnosti laboratorija obuhvaćaju provedbu znanstveno-istraživačkog rada, nastavnih djelatnosti te stručnog rada u suradnji s gospodarstvom. Laboratorij pruža mogućnosti ispitivanja fizikalno-mehaničkih i trajnosnih svojstava standardnih građevinskih materijala poput cementa, kamena, keramičkih materijala, agregata, mortova, betona i ostalih, te novijih materijala kao što su kompoziti, polimeri i specijalni betoni. Sva ispitivanja provode se prema važećim normama i metodama (EN, ASTM, ISO). Nadalje, laboratorij raspolaže s mobilnom opremom koja pruža mogućnost provedbe raznih terenskih ispitivanja.
 


USLUGE KOJE NUDIMO:

 • projektiranje sastava, izrada i uzorkovanje betonskih mješavina
 • ispitivanje agregata (zapremninska masa zrna, nasipna gustoća, određivanje granulometrijskog sastava, indeks oblika zrna, upijanje i vlažnost, itd.)
 • ispitivanja cementa i ostalih mineralnih veziva (standardna konzistencija i vrijeme vezivanja, specifična površina zrna po Blaineu, postojanost volumena itd.)
 • ispitivanje svojstava betona i mortova u svježem stanju (konzistencija, sadržaj zraka, temperatura)
 • ispitivanje reoloških parametara betona
 • ispitivanje fizikalno-mehaničkih svojstava betona i ostalih građevinskih materijala u očvrslom stanju (tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća, savojna čvrstoća, modul elastičnosti)
 • ispitivanje volumnih deformacija materijala (skupljanje, puzanje, temperaturne promjene)
 • ispitivanje trajnosnih svojstava betona i ostalih građevinskih materijala (vodopropusnost, plinopropusnost, otpornost na smrzavanje i odmrzavanje, otpornost na abraziju, migracija kloridnih iona itd.)
 • ocjena kvalitete i parametara betona nerazornim metodama ispitivanja (određivanje indeksa sklerometra, ultrazvučna metoda, određivanje rezonantne frekvencije, pull-off test, dubina karbonatizacije u betonu)
 • ocjena kvalitete betona u konstrukcijama – dijamantno vađenje uzoraka betona


STRUČNI PROJEKTI (reference)

 • istražni radovi kolničke konstrukcije na mostu Ombla, Dubrovnik, 2023.g
 • istražni radovi na konstrukciji Klinike za traumatologiju KBC-a "Sestre milosrdnice", 2023.g.
 • istražni radovi na žitnom terminalu, Vranjic, Split, 2017.g.
 • istražni radovi na međudržavnom odvodnom sustavu Komarna-Neum-Mljetski kanal Dionica "Kontrafori", 2017.g.
 • istražni radovi – Studentski dom Bruno Bušić u Splitu, 2015.g.
 • ispitivanja granulometrijskog sastava uzoraka agregata
 • ispitivanja mikroarmiranih betonskih ploča na savijanje u 3 točke
 • ispitivanja uzoraka strukturiranih duromernih slojeva za sanaciju cijevi
 • ispitivanja tlačne čvrstoće uzoraka betona


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • „Razvoj cementnih kompozita za specijalne primjene u građevinarstvu“, institucionalni ZIU projekt, 2023-2026
 • „Istraživanje poboljšanja svojstava betona i ostalih osnovnih građevinskih materijala“, institucionalni ZIU projekt, 2023-2026
 • „Primjena novih tehnologija i postupaka u analizi inženjerskih problema u mekim stijenama“, institucionalni ZIU projekt, 2023-2026
 • „Eksperimentalno i numeričko ispitivanje ponašanja materijala i konstrukcija pri statičkom, dinamičkom i udarnom opterećenju“, institucionalni ZIU projekt, 2023-2026


NASTAVNA DJELATNOST

 • održavanje nastave u obliku laboratorijskih vježbi i seminara na kolegijima Građevinski materijali 1, Građevinski materijali 2, Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala, Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi
 • eksperimentalne radionice u okviru završnih i diplomskih radova
 • istraživački radovi na doktorskom studiju


DJELATNICI LABORATORIJA
 

  djelatnik   opis
  izv.prof. Nikola Grgić   v.d. voditelj laboratorija
  Nenad Petković    laborant