Sustav osiguranja kvalitete (SOK) FGAG-a


Sustav osiguranja kvalitete (SOK) Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (Fakulteta) zaživio je s ciljem formiranja institucionalnog mehanizma za kontinuirano i sustavno praćenje, vrjednovanje i poboljšanje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti te promicanje visokih standarda profesionalnoga i stručnog razvoja dionika Fakulteta.

Osim rada na konstantnome poboljšanju i unaprjeđenju kvalitete u nastavnom, znanstvenom, umjetničkom i stručnom polju kao osnovnih djelatnosti Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, SOK Fakulteta sastavni je dio Sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu, a dionici aktivno surađuju u radu Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta te izradi strateških dokumenata Sveučilišta u Splitu.

Sustav osiguranja kvalitete Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije djeluje kroz ustroj jednog odbora i četiri povjerenstva čiji su članovi djelatnici i studentski predstavnici, a navedeni su u nastavku.

S ciljem konstantnoga poboljšanja sustava uz istovremeno obostrano zadovoljstvo studenata i nastavnika, na raspolaganju smo za pitanja, prijedloge, savjete i primjedbe koje možete slati na adresu nastava@gradst.hr.

Ovdje možete preuzeti Politiku kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Članovi/članice

Zamjenici/zamjenice

Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević
Prof. dr. sc. Ivana Racetin Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović Doc .dr. sc. Snježana Perojević
Doc. dr. sc. Katarina Rogulj Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić
Krešimir Pauk, student Božena Jurko, studentica
Doc. dr. sc. Nives Brajčić Kurbaša Doc. dr. sc. Mijo Nikolić
Marija Barišić, dipl. ing. građ. Luka Petričević, mag. ing. arch.


Odbor za unaprjeđenje kvalitete objedinjuje i koordinira sve aktivnosti Sustava osiguranja kvalitete sukladno potrebama Fakulteta. Članovi odbora sudjeluju u radu Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, te predstavljaju poveznicu Fakulteta i Sveučilišta u smislu kvalitete. Odbor organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na razini Fakulteta.

Povjerenstvo za kontrolu kvalitete nastave

Članovi/članice

Zamjenici/zamjenice

Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić Doc. dr. sc. Snježana Perojević
Doc. dr. sc. Dujmo Žižić Prof. dr. sc. Predrag Miščević
Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetin Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
Izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim Izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić


Povjerenstvo za kontrolu kvalitete nastave tijelo je koje organizira i provodi postupak studentskog vrjednovanja nastavnog rada, postupak studentskog vrjednovanja cjelokupne razine studija te postupak studentskog vrjednovanja administrativnih i tehničkih službi te drugih vidova studentskoga života. Pripremu i provedbu postupaka Povjerenstvo provodi u suradnji s nastavnicima i studentima, dok cjelokupan postupak evaluacije i obrade provodi Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava

Članovi/članice

1.  Matej Šodan, student
2.  Izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić
3.  Doc. dr. sc. Ana Kadić
4.  Doc. dr. sc. Jelena Kilić Pamuković
5.  Prof. dr. sc. Katja Marasović


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava djeluje s ciljem utvrđivanja stupnja razvijenosti Sustava osiguranja kvalitete Fakulteta, ispitivanja učinkovitosti Sustava i njegova utjecaja na kvalitetu nastavnog, znanstvenoga i umjetničkog rada, davanja preporuka za daljnja poboljšanja sustava uz javno objavljivanje izvješća o unutarnjoj prosudbi s ciljem poticanja rasprave o kvaliteti između svih sudionika Sustava osiguranja kvalitete.

Povjerenstvo za studentska pitanja

Članovi

Izv. prof. dr. sc. Neno Torić
Doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić
Krešimir Pauk, student

Povjerenstvo za studentska pitanja organizira i koordinira redovne sastanke sa predstavnicima studijskih godina s ciljem razrade pitanja značajnih za studente te iznalaženje rješenja uočenih problema.

Stegovno povjerenstvo za odgovornost studenata

Članovi/članice

Izv. prof. dr. sc. Ivan Balić
Mr. sc. Slobodan Pavasović
Luciana Deur, studentica

Stegovno povjerenstvo nadležno je za utvrđivanje stegovne odgovornosti studenata u slučaju povrede propisane Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata.

 

Radna skupina za praćenje ishoda učenja na Fakultetu

Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
David Kuzmanić, mag. ing. aedif.
Nikola Popić, dipl. ing. arh.
Željko Gudelj, dipl. ing. geod.
Ana Matijević, dipl. ing. građ.