Akademski integritet


Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu FGAG-a, Etičkom kodeksu Sveučilišta u Splitu, Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata na Fakultetu i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, FGAG podupire akademske slobode i integritet svjesno provodeći navedene aktivnosti.

FGAG štiti akademske slobode i promiče odgovornost tako da:

 • osigurava istraživačima slobodu u iznošenju njihovih ideja i rezultata istraživanja, za što neće biti osuđivani ili udaljeni s institucije;
 • potiče kreativnu atmosferu, posebice u istraživačkom procesu;
 • osigurava istraživačima pravo na nepristranost u prosudbama;
 • osuđuje namjerno iznošenje netočnih rezultata istraživanja zbog dobivanja novčanih naknada i drugih nagrada;
 • skrbi da rezultati istraživanja koji se objavljuju i iznose budu provjereni i pouzdani te da nemaju namjeru obmanjivanja akademske zajednice i javnosti.

FGAG štiti akademski integritet i osigurava profesionalnost tako da:

 • strogo osuđuje svaku vrstu plagijarizma u svim područjima rada, odnosno namjerno korištenje ili reprodukciju ideja, tekstova, izjava drugih osoba kao da su njihove bez posebnih oznaka citiranja i referenciranja;
 • osuđuje svjesno pomaganje drugima u kršenju postavljenih pravila koja se odnose na akademski integritet;
 • odgovorno postupa s osobnim podacima zaposlenika i studenata;
 • brine o savjesnome izvođenju nastave i ostalih s nastavom povezanih aktivnosti;
 • osigurava da uvijek ima dovoljno vremena za konzultacije sa studentima;
 • poštuje dignitet studenta i njegov rad;
 • osigurava da su, kroz nastavni proces, studenti upoznati s pojmom akademskog integriteta i da ga provode;
 • osigurava da studijski programi sadrže ishode učenja koji se odnose na izradu stručnih i znanstvenih tekstova, ispravno citiranje i referenciranje, te akademsku etiku;
 • potiče edukacijski rad sa studentom u slučaju otkrivanja plagijarizma, izostajanja adekvatnog označavanja u slučajevima citiranja i referenciranja;
 • jasno i pravovremeno objavljuje studentske obveze i rokove;
 • zahtijeva odgovornost studenata u nastavnome procesu i prema postavljenim obvezama i rokovima;
 • skrbi o sigurnosti studenata prilikom terenske nastave i ne dovodi u opasnost njihovo zdravlje i život, te zahtijeva prethodnu suglasnost studenata za posebne aktivnosti.