Informatička služba

Djelatnici:

   Ana Vlainić, dipl. ing. el., voditeljica računskog centra (ana.vlainic@gradst.hr)
   Alen Domazet, mag. ing. comp. (alen.domazet@gradst.hr)
   Mario Parat, bacc. oec. (mario.parat@gradst.hr)

Elektronički identitet - AAI@edu.hr


AAI@EDU.hr
korisnički identitet sadrži skup podataka o studentu ili djelatniku koji se koristi za provjeru identiteta i prava pristupa putem jedinstvene korisničke oznake i zaporke. Pravo na korisnički identitet imaju svi studenti i djelatnici Fakulteta pri čemu je trajanje samog identiteta ograničeno trajanjem studentskih prava ili radnog odnosa.

Svakom se studentu FGAG-a na početku studiranja otvara korisnički identitet u LDAP bazi kojim se koristi tokom studija za potrebe nastave, spajanja na GAF.wlan bežičnu mrežu Fakulteta, na e-učenje, na internet od kuće po povoljnijim cijenama... 

Obrazac (obrazac za strane studente) za otvaranje maila i AAI@EDU.hr identiteta možete popuniti i isprintati ili preuzeti u referadi i popunjenog predati u informatičku službu (C zgrada, 1. kat)

 

Implicitno se po dobivanju korisničkog računa podrazumijeva da je svaki student upoznat s pravilima ponašanja.

  • Svaki student odgovara za vlastiti korisnički račun.
  • Nije dopušteno niti posuđivanje niti korištenje tuđih korisničkih računa.
  • Zlouporabe se neće tolerirati.
  • Svako kršenje važećih akta Fakulteta, važećih propisa Republike Hrvatske, Netiquette i CARNetovih CDA dokumenata će imati za posljedicu privremeno ili trajno ukidanje korisničkog računa.
  • Svako ometanje rada bežične mreže ili rada drugih korisnika će biti promptno sankcionirano.
  • Kod težih povreda ovih pravila, moguće je i pokretanje stegovnog postupka.

Procedura za informacijsko održavanje AAI@EduHr imenika dostupna je ovdje.