Prijenos velikih datoteka - FileSender


Razmjena velikih datoteka kao što su multimedijalni sadržaj, rezultati mjerenja i simulacija ili grafičke datoteke, čija veličina ponekad prelazi i nekoliko GB, teško je ostvariva uporabom uobičajenih alata za razmjenu poruka. Veličina priloga koji se mogu prenijeti elektroničkom poštom obično je ograničena na svega nekoliko MB.

Postojeće potrebe korisnika za dostupnošću takve usluge rezultirale su uvođenjem prve u nizu novih datotečnih usluga koje će Srce ponuditi korisnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

FileSender je web usluga koja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender (http://www.filesender.org). Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Usluzi možete pristupiti na stranici http://filesender.srce.hr.

Uporabom preglednika FireFox i Chrome moguće je slanje datoteka do 20 GB, a uporabom preglednika Internet Explorer i Opera moguće je poslati datoteke do 2 GB veličine. Poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja, a poslana datoteka će ostati na poslužitelju najviše 5 dana.