Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za numerička modeliranja

 

Specijalizirana oprema u okviru SLJ koristi se za numerička istraživanja inženjerskih problema, razvoj novih numeričkih modela, izvođenje realnih 3D simulacija, izradu novog softvera, podršku projektiranju i istraživanju novih procesa.