Istraživanje u urbanističkom planiranju


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Upoznavanje s multidisciplinarnim karakterom i aspektima urbanističkog planiranja i njegovim odnosom sa demografskim, ekonomskim, sociološkim i drugim oblicima planiranja.
  • Upoznavanje s suvremenim globalnim procesima urbanizacije, odnosno oblicima i karakteristikama urbanih sustava.
  • Upoznavanje s osnovnim temama istraživanja u urbanističkom planiranju, urbanom obnovom, odnosima grada i njegovog ruba, prometne i komunalne infrastrukture kao temelja i ograničenja, javnog prostora i njegove uloge, kulturnog grada, vrstama i razvoju komunikacija kao integrativnog faktora i sl.
  • Poznavanje osnovnih metodologija i tehnologija urbanističkog istraživanja kao znanstvenog istraživanja.
  • Poznavanje s povijesnih i suvremenih teorijama urbanističkog planiranja.
  • Upoznavanje s prostornom, funkcionalnom, programsko-sadržajnom i posebno vremenskom komponentom
  • Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i kriterija za planiranje urbanog prostora i upoznavanje s njihovim prostornim, funkcionalnim, programsko-sadržajnim i posebno vremenskim komponentama.