Istraživanje u urbanističkom planiranju


Predavanja: doc .dr. sc. Ana Šverko

Vježbe: Zrinka Visković
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • procjena multidisciplinarnog karaktera i aspekata urbanističkog plana i njegove povezanosti s demografskim, ekonomskim, sociološkim i drugim vezanim istraživanjima
  • sposobnost preispitivanja i ocjena suvremenih globalnih procesa urbanizacije, odnosno oblika i karakteristika urbanih sustava.
  • rangiranje i valoriziranje osnovnih tema istraživanja u urbanističkom planiranju kao što su urbana obnova, odnos grada i njegovog ruba, prometna i komunalna infrastruktura kao temelj i/ili ograničenje, javni prostor i njegova uloga i sl., na primjeru konkretnog gradskog prostora.
  • odabrati i preporučiti osnovne metodologije i tehnologije urbanističkog istraživanja kao znanstvenog istraživanja. 
  • usporediti povijesne i suvremene teorije urbanističkog planiranja.
  • usporediti osnovne principe funkcioniranja i kriterije za planiranje urbanog prostora i rangirati njihove prostorne, funkcionalne, programsko-sadržajne i posebno vremenske komponente.