Prostorno planiranje 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Upoznavanje s multidisciplinarnim karakterom i aspektima prostornog planiranja i njegovim odnosom s drugim oblicima planiranja.
  • Upoznavanje s sociološkim i demografskim aspektima prostornog planiranja i procesom urbanizacije, odnosno oblicima i karakteristikama urbanih sustava.
  • Poznavanje osnovnih prostornih elemenata relevantnih za prostorno planiranje posebno prometnih i infrastrukturnih sustava.
  • Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i kriterija za planiranje prostora posebnih namjena i monofunkcionalnih prostornih cjelina kao što su industrija, poljoprivreda, turizam i sl.
  • Poznavanje osnovnih zakonskih i pravnih okvira, odnosno, principa i metoda valorizacije i zaštite prostora, prirodnih obilježja i resursa (vode, tlo, zrak, flora i fauna, itd.), te prirodnog i kulturnog krajolika.