Prostorno planiranje 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Poznavanje osnovnih pojmova i načela, teorija i metoda u prostornom planiranju.
  • Upoznavanje s kategorizacijom prostornih i urbanističkih planova, metodama, sadržajem i načinom njihove izrade.
  • Poznavanje osnovnih pravnih i administrativnih principa upravljanja prostorom, od povijesnog pregleda do suvremenih trendovi.
  • Poznavanje osnovnih zakonskih i pravnih okvira u kojima se odvijaju procesi prostornog razvoja, kao i poznavanje zakonodavstva u smislu prostornog uređenja u RH, EU direktiva, strateške državne prostorne regulative, regionalnih razvojnih programi, te poznavanje instrumenta provedbe.
  • Poznavanje osnovnih instrumenata zemljišne politike i metoda pribavljanja prostora, kao što su pravo prvokupa zemljišta, komasacija i eksproprijacija.
  • Poznavanje osnova upravljanja prostorom, infrastrukturnog opremanja građ. područja, razvoja poljoprivrednih dobara i osnovnih elemenata održivog razvitka.
  • Poznavanje osnova i metoda valorizacije nekretnina i zemljišta, osnovnih obilježja i procesa na tržištu nekretnina kao što su analitičke osnove, podaci i analiza tržišta (poredbe, profit, troškovi).